Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Člověk a les v proměnách staletí

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Přednáška Ing. Ondřeje Zhorného z Lesní správy Pelhřimov se koná v rámci pravidelného přednáškového cyklu Muzejní úterky od 17.00 ve freskovém sále zámku pánů u Říčan.

Lesy obklopující města a vesnice hrály důležitou roli v životech a představách jejich obyvatel. Přednáška přiblíží podobu a význam lesa ve středověku a jeho další proměny v průběhu staletí. Objasní, co v minulosti v lesích rostlo, jak se lidé o les starali, kdy, jak a proč se měnila dřevinná skladba. Povídání o lese a lesnictví bude dovedeno až do současnosti a vysvětlí, jaké dřeviny se dnes v lesích vysazují, jak je to dnes s vlastnictvím lesů a těžbou dřeva.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.