Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ UMĚNÍ

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Přijďte od 10:00 či od 15:00 najít hranici mezi lidovým uměním a kýčem...

Lektorská část workshopu bude zaměřena na interaktivní výklad s obrazovým materiálem, který ukáže, čím se vyznačuje lidové umění a jaké funkce zejména v minulosti plnilo, co lze vnímat jako součást výtvarné kultury lidových vrstev a co již můžeme směle označit za folklorní kýč. Účastnící se společně pokusí definovat základní rysy, jež jsou folklornímu kýči vlastní a s nadsázkou si onen folklorní kýč vytvořit jednoduchými výtvarnými technikami – vystřihování, lepení, tvoření koláží, vybarvováním a používáním šablon. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.