Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

KÝČ a lidové umění

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Přednáška Mgr. Kristýny Kubíčkové a PhDr. Markéty Skořepové, PhD. proběhne v rámci pravidelného přednáškového cyklu Muzejní úterky a seznámí nás se vznikem kýče v oblasti lidového umění, tedy tam, kde bychom ho asi zcela nečekali...

Při studiu lidového umění se badatelé potýkají s řadou dodnes spíše opomíjených témat a otázek, a to zejména v rovině teoretické. Mnohé komplikace přináší jíž samotné sousloví lidové umění, které je třeba blíže definovat, vymezit jeho hlavní znaky, a především je pak konfrontovat s dalšími výrazy, jako např. lidová výtvarná kultura či lidová tvořivost apod. Klíčové jsou rovněž otázky spojené se vztahem vysokého čili profesionálního umění k výtvarnosti lidové. Při detailnějším pohledu na nesmírně široce pojímanou výtvarnou kulturu lidových vrstev se rovněž nelze vyhnout rozličným podobám výtvarného folklorismu, naivního umění, či dokonce folklorního kýče. Nastíněné okruhy lze sledovat kupříkladu na problematice textilu a široké škále textilního umění, a to zejména pro značné množství rozličných funkcí a podob, kterých textil i v současnosti nabývá.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.