Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Národní zemědělské muzeum Praha

Ohodnoťte muzeum

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Je jiná oblast lidského snažení, která více přispívá k zajištění života každého z nás, než zemědělství? Nabízíme unikátní pohled na vše, co zemědělství zahrnuje, lesnictví, rybářství, pivovarnictví, vinařství, potravinářství, myslivost, gastronomii.


4,3
Celkový dojem z muzea

Je to, co je nezbytným předpokladem života každého z nás všední nebo právě nevšední? V muzeu vám to prozradíme. Národní zemědělské muzeum má pět poboček, přičemž ta hlavní, pražská, sídlí v Praze 7 na Letné.

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Najdete tu unikítní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku. Prohlédnete si originální ruchadlo bratranců Vveverkových, které započalo v 19. století éru nových technologií a inovací v zemědělství, a řadu dalších exponátů. Expozice vznikla při příležitosti stého výročí založení Národního zemědělského muzea.

      

GASTRONOMIE

V dětské gastronomické herně si mohou nejmenší návštěvníci muzea vyzkoušet nakupování, vaření, zacházení s potravinami a dozví se, proč je dobré kupovat místní produkty. Seznámí se také s kuchyněmi našich babiček a prababiček a v neposlední řadě se naučí správnému stolování.
Součástí expozice gastronomie je moderně vybavené gastrostudio, kde mají dospělí návštěvníci příležitost účastnit se seminářů, přednášek či kurzů vaření pod vedením špičkových kuchařů. Organizuje je Kulinářský institut Marie Sandtnerové.

  

VODA V KRAJINĚ

Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících s významem a rolí vody v našem životě.

   

OBJEVOVNA

Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupených v Národním zemědělském muzeu.

  

ŽIVOT -  STŘEŠNÍ ZAHRADA

Otevřená střecha Národního zemědělského muzea s Živou zahradou vyhlídek – výjimečným pohledem na Prahu. A také s bylinkovým záhonem, ovocnými stromky, včelími úly, výstavními panely a piknikovými loučkami.

  

MYSLIVOST 

Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do "dějů", i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky.        

  

LABORATOŘ TICHA

Audiovizuální instalace  z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 je nyní v Praze. Živý les vsazený do futuristické laboratoře umožní pomocí moderních technologií návštěvníkům nahlédnout až do buněčné úrovně lesního biotopu. I neaktivita může být interaktivní. Čím pomaleji jdeme přírodou, tím větší tajemství nám odkrývá. Laboratoř ticha navazuje na českou tradici audiovizuální tvorby a propojuje řadu oborů, design, moderní technologie, jemnou optiku, robotiku a botaniku. Vyspělá technologie nás vrací tam, odkud jsme vyšli - do přírody. 

  

RYBÁŘSTVÍ

Charakteristickým rysem expozice je dynamický a interaktivní koncept a také celá řada živých exponátů. Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální techniky, se zapojením zvukových a animačních technologií. Rybolov je zde představen jako jeden z nejstarších zdrojů obživy lidstva, potravinový fenomén, ale ve spojení s rybníkářstvím také jako významná činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu.

  

JEDE TRAKTOR

Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro dospělé. Vystavené stroje pocházejí z podsbírky historické zemědělské techniky, jedné z typově nejucelenějších kolekcí svého druhu v Evropě, která je uložena a prezentována na naší pobočce NZM Čáslav.  Pro expozici je připraven i lektorský program pro školy, který seznamuje s historií i vývojem a využitím traktoru jako neodmyslitelného pomocníka zemědělce.

  

 

- - - - - - - - 

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.

 

Zaměření: přírodovědné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44
170 00 Praha
GPS: 50.09707351824, 14.4232119

Telefon:

+420220308200

Oficiální stránky muzea:

http://www.nzm.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,8
Lidé v muzeu
4,3
Služby návštěvníkům
3,8
Doprovodné akce
0,8
Zobrazit všechna hodnocení muzea (12)
4,3
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.