Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

JIŘÍ ANDERLE - PANOPTIKUM

Obecní dům

15. 09. 2016 - 15. 01. 2017

Retrospektivní výstava k osmdesátinám autora ve výstavních sálech Obecního domu.

Rozsáhlé a různorodé dílo, které Jiří Anderle (1936) vytvořil za více než padesát let, zahrnuje grafické listy, kresby, obrazy a plastiky. Při veškeré rozmanitosti forem a technik můžeme vnímat v Anderleho projevu společný jmenovatel kritického humanistického vidění, zaměřeného na konkrétní historické jevy i obecná lidská témata. Od svého nástupu na českou výtvarnou scénu v polovině 60. let 20. století získal Jiří Anderle zcela ojedinělé místo nejen v domácím, ale i mezinárodním kulturním kontextu. Proslul především svou grafickou tvorbou, ve které vyvíjel nezaměnitelnou uměleckou řeč založenou na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. Jeho dílo je zastoupené ve sbírkách řady českých a světových muzeí a galerií.

Součástí výstavy jsou i komentované prohlídky, pořádané každou středu vždy od 17.30 hodin, které zahrnují i osobní setkání s autorem. Nenechte si ujít ani autorovo Vyprávění o životě a díle. Více se dozvíte na www. obecnidum.cz


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.