Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Vesnice je svět

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Tématem výstavy je venkov v současném umění, jsou zde vystavena díla umělců, které spojuje komplexní a dlouhodobý zájem o zachycování venkovských prostředí a společenství.

Je zajímavé sledovat, jak se v posledních desetiletích venkovské prostředí proměňuje, a jak se tyto změny odrážejí v současném umění. Umělce zastoupené na výstavě spojuje dlouhodobý zájem o venkov coby téma i místo tvorby a života. Do venkovského prostředí pronikají rozmanitými způsoby a setkávají se s různými ohlasy. Oživují i podvracejí tradiční přístupy a jsou nuceni objevovat nové způsoby spolupráce a dialogu. Jejich vztah k venkovu je něčím víc než jen pouhou inspirací; stávají se spolutvůrci venkovských komunit v rozmanitých každodenních i neběžných aktivitách, které sahají daleko za oblast chápanou jako umělecká tvorba. Působí jako dokumentátoři a komentátoři vesnického života, zkoumají staré historie, zakládají nové galerie, věnují se zemědělství, vysazují sady a stromořadí, zachraňují louky a rozšiřují představu o tom, čím venkov a umění mohou být.

Na výstavě jsou zastoupena díla napříč médii – malby, fotografie, dokumentace sochařských instalací, videa, rozhlasová hra, zvukové nahrávky, instalace a projekty na pomezí výtvarného umění a dalších oblastí jako je sociologie, architektura či zemědělství. Mnoho z umělců reflektuje ekologickou problematiku a jejich občanské aktivity na tomto poli zpětně tvarují uměleckou tvorbu, byť často jen velmi nepřímo. Další působí v tradici venkovských kronikářů, ovšem přetavených do podoby kritických komentátorů místních historií i aktuálního dění. Přinášet do venkovských lokalit postupy aktuálního umění, odporující tradičním představám o tom, jak má vypadat kultura na venkově, je nelehký úkol a často ústí v nepochopení a odmítnutí. Umělci útočí na zažité estetické koncepty a snaží se je proměňovat prostřednictvím dialogu vedeného uměleckými prostředky. Je zjevné, že neustálý dialog s neuměleckým publikem, reflektování vlastní pozice coby umělců a umělkyň v odlišných kontextech a prostředích mimo hlavní centra a způsob práce napříč disciplínami vytváří živnou půdu pro tvůrčí experimentování.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 18. června od 18 hodin, poté bude od 19 hodin následovat vernisáž výstavy Núdzový program spracovania odpadu v Galerii Alternativa s performancí Bar code DJ's.

Vernisáž paralelní výstavy Jindřicha Štreita Brána naděje, připravená spolkem Ji.na.k, se uskuteční v nedalekém kostele Povýšení sv. Kříže již v 17 hodin (za účasti autora). 

 

Komentovaná prohlídka výstavy a diskuse s některými z vystavujících umělců se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 17 hodin (účast přislíbili mj. Veronika Bromová, Brit P. Jensen či sdružení jinakrajina). Autorské čtení Jiřího Hájíčka proběhne 13. srpna od 17 hodin


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.