Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Den architektury v Litoměřicích – Procházka po Dómském návrší

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

I tento rok zveme příznivce architektury do Litoměřic na program pořádaný při příležitosti festivalu Den architektury. Letošní komentovaná vycházka povede na místa, kde se začaly psát dějiny města Litoměřic – na Dómské návrší.

Účastníci exkurze projdou s průvodcem Dómské náměstí i přilehlé okolí a seznámí se s architektonickými zajímavostmi této lokality. Za povšimnutí zde stojí nejen stavby, které se zásadně podílejí na nezaměnitelném panoramatu města, jako je katedrála sv. Štěpána a biskupská rezidence, ale i ostatní budovy této historické městské části. Program završí prohlídka katedrály sv. Štěpána se zaměřením na její uměleckohistorickou výzdobu.

Sraz účastníků je plánovaný na 14. hodinu před katedrálou sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích. Průvodcem bude Jan Peer, kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích a Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Katedrální kapitulou u sv. Štěpána v Litoměřicích a Biskupstvím litoměřickým.

Hlavním pořadatelem festivalu Den architektury je Spolek KRUH. Letos proběhne již 12. ročník, při němž zájemci o historickou i současnou architekturu mohou navštívit řadu přednášek, komentovaných prohlídek, workshopů i filmových projekcí napříč celou republikou. Program celé akce je zveřejněn na webových stránkách www.denarchitektury.cz.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.