Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Jak šel čas … s muzeem

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

19. 04. 2018 - 02. 09. 2018

Ústředním tématem výstavy je budova staré radnice, v níž se muzeum v současnosti nachází. Jedná se o významnou renesanční památku nemající v městském prostředí severních Čech obdoby, a proto stojí za to se na ni blíže zaměřit.

Na výstavě budou k vidění historické fotografie z bohatého fotografického archivu Oblastního muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i autentické stavební plány zapůjčené Státním okresním archivem Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Prostřednictvím historických fotografií budeme moci sledovat, jak se stavba díky různým dílčím opravám i úpravám proměňovala od 60. let 19. století – nejstarší fotografie zasahují přibližně do roku 1860. Fotografická dokumentace nám přibližuje také zlomové historické události a epochy, kterých byla budova svědkem – na její fasádě se vystřídaly symboly nacistického Německa, komunistické partaje i fotografie Lenina, Stalina či Gottwalda. Zajímavým prvkem výstavy jsou také archiválie dokumentující návrhy na přestavbu radnice v duchu 19. století. Díky průtahům i nedostatku financí se naštěstí žádný z nich nakonec nerealizoval. Návrhy po polovině 19. století již respektovaly historickou autenticitu, a následující zásahy tak zachovaly převážně renesanční podobu radnice. Přesto stavba dlouhá desetiletí chátrala, nedostatek vynaložených prostředků na opravu se tragicky podepsaly na jejím stavu. Prostřednictvím fotografií můžeme tak být svědkem i částečnému zřícení budovy v roce 1916. Jeho příčinou bylo narušení statiky zvýšenou hladinou spodní vody. Následovala obnova do podoby, kterou v základních rysech známe dodnes. Tak by příběh staré radnice mohl končit happy endem. Po sto letech však opět stojíme před situací, kdy si stavba a její současný provoz žádají vklad 21. století – přizpůsobit památkově chráněný objekt současnému provozu s atraktivní a přínosnou nabídkou veřejnosti. Tato výstava tak symbolicky nabízí pohled do několikasetleté historie jedinečné stavby v okamžiku, kdy čeká na svůj další osud.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.