Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Komentovaná prohlídka budovy staré radnice

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

S kurátory Oblastního muzea v Litoměřicích se vydáme objevovat architektonické kvality jedné z nejcennějších staveb městské památkové rezervace v Litoměřicích.

Budova bývalé městské radnice získala dnes známou podobu v 1. polovině 16. století, kdy se na našem území formoval renesanční sloh. Litoměřická radnice patří k prvním stavbám zaalpské renesance v městském prostředí. Zajímavá je však celá dlouhá historie budovy začínající již ve středověku. Ani události následujících staletí nebyly pro stavbu vždy příznivé. Jaké stopy zanechaly, jaké byly osudy budovy a jaké další poklady, kromě sbírek muzea, ukrývá, budou mít návštěvníci možnost zjistit při komentované prohlídce, která proběhne 14. 8. 2018 od 17 hodin.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.