Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství barokní knihy

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Tajemství barokní knihy se vydáme objevovat s restaurátorkami litoměřického archivu. Příležitost k tomu nám nabídne komentovaná prohlídka výstavy Tajemství barokní knihy, kterou Oblastní muzeum v Litoměřicích pořádá v úterý 21. 11. 2017 od 17 hodin.

Společně projdeme část výstavy zaměřenou na barokní knižní vazbu a restaurování knih. Zde je možné si prohlédnout originály barokních knih dokládající pestrost výzdobných technik i preciznost barokního řemesla. Restaurátorky litoměřického archivu provedou návštěvníky taji výroby knihy, seznámí je s restaurátorskými postupy a některé z nich doplní i praktickou ukázkou.

 

  


Vyhledat muzeum


Aktuality

Litoměřická Ringstraße


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Komentovanou vycházku pořádá Oblastní muzeum v Litoměřicích v rámci celorepublikové akce Den architektury. Letošní exkurze, která proběhne v rámci Dne architektury, se zaměří na ulici Na Valech. Jedná se o jednu z významných komunikačních tepen města budovanou od 40. let 19. století. Ulice kopíruje vnější linii původního městského opevnění a představuje reprezentativní třídu historizující městské architektury, jejíž součástí byla rovněž parková úprava. Ulice zahrnuje významné školní, armádní, soudní nebo administrativní budovy. Po vzoru jiných evropských měst je tato ulice někdy nazývána litoměřickou „Ringstraße“. Exkurzi povede Jan Peer, kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích. Čas a místo srazu: 4. 10. 2020, 14 h, parkoviště u hradeb v ulici Na Valech (první od kruhového objezdu Na Kocandě, 50.5349583N, 14.1367006E).   Organizátory akce je spolek KRUH, Den architekturya Oblastní muzeum v Litoměřicích. www.denarchitektury.cz https://www.muzeumlitomerice.cz  

Přečíst více

Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku

26. 05. 2020 - 01. 11. 2020
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava se zabývá fenoménem úcty k Panně Marii, který našel nejsilnější vyznění v období baroka. Zastoupena jsou ale i díla pozdně gotického sochařství a malířství ze sbírek muzea. 26. května 2020 zahájí Oblastní muzeum v Litoměřicích novou výstavu s titulem Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku. Její zahájení bylo naplánováno na tento jarní měsíc záměrně, neboť květen je zasvěcen právě Panně Marii. Mariánské svátky však prolínaly celým liturgickým rokem, stejně jako vztah k Panně Marii celým životem věřícího člověka. Mariánská úcta se tak odráží jak v oficiální katolické liturgii, tak v intimnějších formách více spjatých s lidovým prostředím. Výstava tento fenomén představuje jako neodmyslitelnou součást naší kulturní historie a sleduje zejména jeho výskyt a projevy v litoměřickém regionu. Významným partnerem při přípravě této výstavy bylo Biskupství litoměřické.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.