Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Litoměřické vrcholně středověké hrady

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Přednáška Mgr. Milana Sýkory, archeologa Ústavu archeologické památkové péče v Mostě a dnes patrně jednoho z nejuznávanějších kastelologů.

M. Sýkora se podílí na zkoumání hradů nejen v severozápadních Čechách. Novátorský je např. jeho pohled na husitské hrady. M. Sýkora je autorem několika monografií a mnoha odborných i naučně-populárních článků. Společně s Oldřichem Kotyzou prováděl mj. záchranné akce při výstavbě domova seniorů na Dómském vrchu v letech 1999–2007 a při rekonstrukci gotického hradu 2009–2010. V přednášce se mj. dozvíme více o těchto výzkumech, které významně doplnily a opravily naše znalosti o výše zmíněných objektech.
Začátek přednášky v 17 hodin.
 
 

Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.