Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Městská památková rezervace Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

V roce 1978 prohlásilo ministerstvo kultury ČSR historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci. Výstava souhrnně rekapituluje dobu, která uplynula od jejího vzniku, a upozorňuje na nejvýraznější proměny památkového fondu.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Města Litoměřice. Fotografie ze svých sbírek poskytlo také litoměřické muzeum. Na jednotlivých panelech je možné zhlédnout unikátní soubor dobových fotografií a plánů doplněných vysvětlujícími texty. Součástí bude i projekce snímku Dědictví litoměřická a dobových reportáží Československého filmového týdeníku. 

Výstavu bude možné navštívit od 10 hodin v Oblastním muzeum v Litoměřicích. Od 17 hodin plynule naváže komentovaná prohlídka s autorem výstavy PhDr. Filipem Hrbkem a kurátorem muzea Mgr. Janem Peerem.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.