Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Ornitologická vycházka

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Ani v zimě příroda nespí. Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu 25. 2., kdy litoměřické muzeum pořádá vycházku s ornitologem Václavem Beranem. Vydáme se pozorovat rozmanitou ptačí faunu města i blízkého okolí. Sraz je ve 14 h před budovou muzea.

Od budovy muzea naše kroky povedou na Písečný ostrov. Zde budeme pozorovat převážně vodní ptactvo, ale i další opeřené obyvatele vyskytující se v okolí řeky. Pravděpodobně zahlédneme kormorána velkého, havrana polního, labuť velkou nebo racka bělohlavého. Při troše štěstí zastihneme i ledňáčka říčního. Pokud počasí a čas dovolí, od řeky vystoupáme i do křovinatých strání nad Litoměřicemi, kde bychom mohli spatřit drobné pěvce.
Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Příroda Českého středohoří – kresby Petra Nesvadby. Na pořádání se podílí spolek Stepník, z. s.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.