Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

16. 08. 2016 - 30. 10. 2016

16. srpna 2016 v 17 hodin zahájí Oblastní muzeum v Litoměřicích výstavu Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu. Výstava návštěvníky provede archeologickým výzkumem raně středověkého pohřebiště.

10. a 11. století je doba, kdy se začíná formovat český stát a knížata z rodu Přemyslovců upevňují své vůdčí postavení na našem území. Na strategicky důležitých místech budují síť sídel a litoměřický hrad je jedním z nich. Nelze si proto představit, že by význam a lesk zeměpanského hradu neovlivnil též osady v přilehlém okolí. Mezi ně patřily i Mlékojedy. Pohřebiště, prezentované na výstavě, bylo odkryto v roce 2007 při stavbě silnice. Odhalilo 54 raně středověkých hrobů. V hrobové výbavě některých zemřelých byly nalezeny i předměty, které můžeme považovat za luxusní, a naznačují tak vyšší společenské postavení majitele.
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.