Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Tisíc let spali ve stínu Radobýlu…

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Oblastní muzeum v Litoměřicích zve na komentovanou prohlídku výstavy Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu, která proběhne 14. 9. 2016 od 17 hodin.

Kdo byli zemřelí z mlékojedského pohřebiště, jaké měli postavení a jak vypadal jejich běžný život? Tyto i další otázky se pokusí zodpovědět autoři výstavy a odborní pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech při komentované prohlídce, která proběhne ve středu 14. září 2016 od 17 hodin.

Výstava Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu nás zavádí do období 10. a 11. století. Osídlení na území dnešních Mlékojed patřilo k tzv. Litoměřické aglomeraci – skupině osad s přímou vazbou na zeměpanský litoměřický hrad. V hrobech zemřelých na mlékojedském pohřebišti byly nalezeny předměty denní potřeby i předměty patřící osobám vyššího společenského postavení. Co lze z těchto nálezů usuzovat? Dalším vodítkem pro odhalení dávných osudů je antropologický výzkum. Kosterní pozůstatky mohou napovědět mnohé o nemocech, kterými předci trpěli, o způsobu stravování i fyzické práci, kterou museli každodenně vykonávat. Pomůže nám vědecké bádání tohoto oboru odhalit víc o životě lidí raného středověku? Pokud ano, kolik toho můžeme s jistotou tvrdit a co zůstává jen v mezích dohadů?

http://www.muzeumlitomerice.cz


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.