Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Za orchidejemi Českého středohoří

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

17. 01. 2019 - 24. 03. 2019

České středohoří je jednou z botanicky nejbohatších oblastí České republiky. Kromě mnoha jiných druhů rostlin se vyznačuje výskytem orchidejí.

Výstava představuje výsledky dlouhodobého monitoringu vstavačovitých v Českém středohoří a seznamuje především s nevšední krásou těchto vzácných rostlin. Většina z nich právem patří mezi druhy vyžadující zvláštní péči a ochranu. Vždyť právě díky necitlivým a neuváženým zásahům ze strany člověka se z původních 39 druhů vyskytujících se historicky v Českém středohoří do současnosti zachovalo 27. Jak ale uvádí botanik a jeden z kurátorů výstavy Karel Nepraš „máme i radostné události. Po roce 2000 byly pro České středohoří nalezeny dva nové druhy, kruštík podhorský a tořič včelonosný. U řady velmi vzácných druhů pak byly nalezeny nové nebo ověřeny dávno zapomenuté lokality.“ 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.