Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zahrada či Ráj? 40 let CHKO České středohoří

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

12. 05. 2016 - 24. 07. 2016

Výstavu pořádá Oblastním muzeem v Litoměřicích k 40. výročí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Představí malebnou krajinu a přírodu této lokality včetně předpokladů pro její účinnou ochranu.

Výstava pořádaná ve spolupráci se Správou CHKO poukáže na méně propagované přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblíží vývoj ochrany přírody v regionu od předválečných aktivit jednotlivců až po současné projekty Správy CHKO, které se věnují např. zachování stepí na Lounsku nebo záchraně krajových odrůd ovocných stromů. 

Výstava bude členěna do několika oddílů, které představí oblast Českého středohoří jako jedinečnou krajinu tvořenou přírodními silami, ale též krajinu, jejíž tvář spoluutváří člověk, bez jehož kultivačních zásahů by si „Zahrada Čech“ neudržela svůj charakter.


 

Informace o doprovodném programu na www.muzeulitomerice.cz.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Rekonstrukce staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Výstava o historii a průběhu obnovy památkově chráněné budovy, která se v prosinci loňského roku stala národní kulturní památkou. Oblastní muzeum v Litoměřicích je dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce budovy a přípravy nové muzejní expozice. Již nyní ale mohou zájemci nahlédnout do interiérů staré městské radnice, ve které muzeum sídlí, a prohlédnout si je v čisté, dosud nezařízené podobě. Navštívit mohou také jedinečný zasedací sál, kterému zásah restaurátorů dodal původní barevnost. Součástí návštěvnické trasy je i výstava o rekonstrukci staré radnice. Prohlídku lze objednat v pokladně muzea. https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1716&p1=2684

Přečíst více

O historii staré radnice

02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Při procházce městem se můžete zastavit na prohlídku výstavy o historii a zajímavostech jedné z nejcennějších historických budov v Litoměřicích. 11 panelů umístěných v podloubí a ve dvoře muzea přiblíží osudy staré městské radnice. Její budova prošla v posledních dvou letech úspěšnou rekonstrukcí, která byla oceněna mimo jiné vyhlášením stavby národní kulturní památkou. Výstava je volně přístupná, dvůr budovy je otevřen ve dnech úterý–pátek od 10 do 16 hodin. Přijďte objevit nová zákoutí v centru města!  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1717&p1=2685  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.