Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zahrada či Ráj? 40 let CHKO České středohoří

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

12. 05. 2016 - 24. 07. 2016

Výstavu pořádá Oblastním muzeem v Litoměřicích k 40. výročí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Představí malebnou krajinu a přírodu této lokality včetně předpokladů pro její účinnou ochranu.

Výstava pořádaná ve spolupráci se Správou CHKO poukáže na méně propagované přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblíží vývoj ochrany přírody v regionu od předválečných aktivit jednotlivců až po současné projekty Správy CHKO, které se věnují např. zachování stepí na Lounsku nebo záchraně krajových odrůd ovocných stromů. 

Výstava bude členěna do několika oddílů, které představí oblast Českého středohoří jako jedinečnou krajinu tvořenou přírodními silami, ale též krajinu, jejíž tvář spoluutváří člověk, bez jehož kultivačních zásahů by si „Zahrada Čech“ neudržela svůj charakter.


 

Informace o doprovodném programu na www.muzeulitomerice.cz.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Botanická exkurze okolím Encovan


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Celodenní exkurze bude zaměřená na návštěvu trojice přírodovědně významných lokalit v okolí Encovan. V kulturní a intenzivně zemědělsky využívané krajině východně od Litoměřic se dochovaly fragmenty květnatých bílých strání stejně jako stále vzácnější druhově bohaté porosty světlých dubových hájů. Ze vzácnějších druhů je možné se setkat například se lnem žlutým (Linum flavum), čičorkou pochvatou (Coronilla vaginalis), třemdavou bílou (Dictamnus albus) nebo zárazou vyšší (Orobanche elatior).   Sraz: v 8:40 na žst. Křešice (okr. Litoměřice) Trasa: Křešice – Encovany – PP Stráně nad Suchým potokem – PP Skalky u Třebutiček – PR Holý vrch – Zahořany – Křešice Exkurzi povede botanik Karel Nepraš. Podrobnější kontakty jsou uveřejněny na webových stránkách muzea: https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1698  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.