Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Topografie teroru - hierarchie zločinů

Lidická galerie (Památník Lidice)

03. 11. 2017 - 04. 11. 2017

Památník Lidice srdečně zve pedagogy a zájemce o historii na nový akreditovaný seminář.

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy je zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v Malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrücku demonstruje sílu nacistického režimu. Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Zájemci o seminář se budou moci seznámit s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury.

 

Všechny zločiny spáchané v Lidicích, věznicích a táborech byly organizovány a řízeny z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) v Berlíně. V nedávno vybudovaném muzeu se blíže seznámíme s organizacemi gestapa, SS, RSHA a jejich představiteli. Odtud vycházely rozkazy k páchání zločinů po celé Evropě. Současně je místo spjato se stavbou berlínské zdi, která symbolicky i fakticky rozdělila Evropu na dva nesmiřitelné tábory. 

Přehled témat:

- Zločin v Lidicích

- Věznice gestapa s excesivní formou zabíjení

- Koncentrační tábor s plánovaným vybíjením

- Expozice Topografie teroru
 

 

Účastníci semináře

- názorně se seznámí s cestou lidických žen, ale také několika tisíc československých odbojářek

- v edukační i emoční rovině se seznámí se zločinnými praktikami nacistů

- se seznámí s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury


Kdy: 3. až 4. 11. 2017

Kde: Památník Lidice, Památník Terezín, koncentrační tábor Ravensbrück, muzeum Topografie teroru v Berlíně

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. Historik, Historický ústav Akademie věd ČR - vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací.

Poplatek za seminář: 2.005,- Kč za účastníka (zahrnuje vstupné do všech památných míst, lektora, dopravu, ubytování)


SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MŠMT.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel: 739 562 267, Bc. Lucie Chvapilová.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.