Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava "Karel IV. v Braniborsku"

Muzeum (Památník Lidice)

06. 01. 2016 - 31. 05. 2016

Památník Lidice, jako první instituce Ministerstva kultury, uvedl výstavu s tématem Karel IV. v jubilejním roce.

Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. - Otce vlasti. Jistě celá řada muzeí a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto nejvýznamnějšího českého panovníka v evropském kontextu.

Památník Lidice využil původní putovní výstavu s názvem Karel IV. v Braniborsku, uvedenou zde již v roce 2008, aby vědom si svého poslání, opět přispěl k vzájemnému porozumění mezi oběma národy.

Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 1373 - 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositeli vysokých čestných úřadů.

Císař Karel IV. byl od r. 1347 do r. 1363 českým králem a vládl pak tomuto království - jako Braniborské marce - namísto svého nezletilého syna Václava. České království bylo v této době nejbohatší a nejmocnější člen Svaté říše římské a ztělesňovalo domácí moc Karla IV.

V r. 1374 se Braniborská marka připojila k zemím Koruny české, což bylo v Tangermünde slavnostně potvrzeno. Doba vlády Karla IV. v Tangermünde je tedy současně kamenem do mozaiky braniborsko-německé a české historie.

Autor: Dr. Eberhard Kemnitz
Redaktor: Sigrid Bruckner
Překlad: ing. Karel Šperl
Grafická úprava: Milena Burgrová

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.