Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Hodnocení návštěvníka

Josef Jůza

Zobrazit stránku návštěvníka
3,5
Celkový dojem návštěvníka

Výpis jednotlivých hodnocení

Národní zemědělské muzeum (Muzeum českého venkova, zámek Kačina)

3,7
   19. 08. 2017

Doplním minulé hodocení o další okruhy. Za perly bych označil knihovnu a divadlo. Naproti tomu druhý a pátý (výstavy) okruh jsou pro návštěvníky znehodnoceny tím, že je nutno je procházet s průvodcem, ačkoli jsou zde informační texty vhodnější pro samostatnou prohlídku. Narazil jsem však na průvodce vstřícné a trpělivé, prohlídka je ale dost ovlivněna tím, s kým se návštěvník sejde ve skupině.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní zemědělské muzeum (Muzeum zemědělské techniky Čáslav)

3,3
   19. 08. 2017

Rozsáhlá sbírka zemědělské techniky; možná bych ještě lépe hodnotil, kdyby šlo o oblast mého zájmu. Návštěvník se zde cítí vítán, zaměstnanci vlídní od pokladní po průvodce zodpovídající trpělivě rozličné dotazy. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní zemědělské muzeum (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, zámek Ohrada)

3,3
   19. 08. 2017

Zejména rybářská část obsahuje zajímavé exponáty, a i když lesnictví a myslivost jsou trochu zastoupeny v množství českých muzeí, zdejší ucelená expozice přináší přece jen o poznání více. Služby nehodnotím, personál nevybočuje z tuzemských poměrů.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní zemědělské muzeum (Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny, Valtice)

3,7
   19. 08. 2017

Zejména zahradnická část expozice, kde jsou návštěvníkům názorně předvedeny i dnes již méně běžné druhy zeleniny a ovoce, stojí za návštěvu. V krajinářské části si lze poslechnout nahrávky zvuků různých živočichů; to je sice dnes již v řadě muzeí, kladem k zdůraznění je to přesto. Navzdory tomu, že sem lidé přímo proudí, cítí se návštěvník vítán, jak je typické spíše pro malá muzea na méně rušných místech. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Starý zámek v Jevišovicích)

4,0
   19. 08. 2017

Rozhodně doporučuji k návštěvě. Nejvýraznější z expozic je Vildomcova sbírka, aniž bych chtěl snížit zajímavost dalších přístupných prostor, například zámecké kaple. V čase návštěvy i zdařilá výstava v kuchyni. Jako zámek snad díky tomu, že patří pod muzeum, se od řady dalších zámků liší k lepšímu tím, že nepodlehl módní disneylandizaci, ale expozice zachovaly především vzdělávací a informační funkci. Návštěvník se zde cítí vítán. Bude-li mít štěstí, může slyšet informačně bohatý výklad přímo od vlídného pana kastelána s rozsáhlými uměleckohistorickými znalostmi. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Památník Leoše Janáčka)

3,0
   19. 08. 2017

Drobná zajímavá expozice. Jen by návštěvník očekával, že při tak vysokém vstupném toho uvidí podstatně více. Kdo není přímo zaměřen na Leoše Janáčka, toho bych před návštěvou spíše varoval nebo mu doporučil využít některé příležitosti zvýhodněného vstupu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Galerie Architektury Brno

3,0
   19. 08. 2017

Jednotlivé výstavy se atraktivitou liší, ale vzhledem k dobrovolnému vstupnému návštěvník nic netratí ani výstavou, která mu nesedne.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Diecézní muzeum

3,7
   19. 08. 2017

Muzeum přibližuje hodnotné a zajímavé exponáty, ale svým rozsahem je mnohem menší než diecézní muzea olomoucké a plzeňské diecéze či litomyšlská expozice plnící svým způsobem roli hradeckého diecézního muzea; o něco menší než litoměřické diecézním muzeum, kde je ale výrazně nižší vstupné. Zato stojí za pochvalu poučné a nápadité texty u vystavených předmětů. Návštěvník se cítí vítán, lidé ochotní, vysvětlí, ale nevnucují se. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Mendelovo muzeum

2,7
   19. 08. 2017

Od muzea s vysokým vstupným jako toto bych očekával podstatně více. Expozice se zdá být cílena spíše na děti. Technika v expozici jako videoprojektory je ne vždy účelně využita - na některých ze zařízení je promítána jen krátká prezentace s minimálním informačním obsahem. Kladem je, že děti si mohou v expozici leccos samy vyzkoušet. Služby nehodnotím, personál standardně vlídný a zdvořilý spíš typu prodejce vstupenek než průvodce. Celkový dojem ale ve srovnání s řadou navštívených muzeí výrazně podprůměrný.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum restaurování v Červené věži – Školní muzeum restaurování a historických technologií

2,7
   19. 08. 2017

Ač je věž ze všech stran viditelná, přístup není označen, je třeba zazvonit na vrátnici fakulty restaurování. Expozice v době návštěvy skromná, ale zajímavá je především stavba sama o sobě.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Litomyšli (Portmoneum - Museum Josefa Váchala)

3,7
   19. 08. 2017

Portmoneum je malé, ale jedinečné. Návštevník se cítí vítán, průvodce vlídný, ochotný, sděli leccos zajímavého. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum Skuteč (Muzeum obuvi a kamene; Památník V. Nováka; Pamětní síň V. J. Tomáška)

3,3
   19. 08. 2017

Expozice obuvnictví i kamenictví jsou v českém srovnání náplní neotřelé, na celkový rozsah expozice informačně bohaté a přinášející zajímavé exponáty. V porovnání s jinými muzejními expozicemi patří do nejzajímavější třetiny, byť bych je mezi úplně vrcholné české atrakce neřadil. Lidé standardně vlídní, z krátkého kontaktu těžko více hodnotit. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Centrum kulturně-politických dějin 20. století)

3,7
   18. 08. 2017

Expozice postupně budováná, informačně bohatá, na druhé straně archiv knih a korespondence, ač unikátní, asi pro běžného návštěvníka atraktivitu expozice nezvyšuje. Obsah expozice odpovídá tomu, co lze na základě názvu a popisu na webu očekávat - nezklame ani výrazně nepřekvapí. Služby nehodnotím. Návštěvníky provázejí (zřejmě běžně) osobně odborní a vědečtí pracovníci muzea, návštěvník se cítí vítán a na otázky dostává kvalifikované odpovědi.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum v Jaroměři (Wenkův dům)

3,7
   18. 08. 2017

Solidní muzeum, kde expozice je zajímavá, ale ne mimořádná až na dále zmíněný výtah. Za pozornost stojí i samotná budova a zrekonstruovaný historický výtah. Služby nehodnotím. V muzeu se návštěvník cítí vítán, lidé mimořádně vlídní a vstřícní, znalí kulturního dědictví svého města.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (Muzeum krajky Vamberk)

3,3
   18. 08. 2017

Muzeum z větší části specializované na krajky, nabízí tedy k vidění, co není úplně běžné. V době návštěvy zde bylo výrazně rušněji, než je u muzeí obdobné velikosti v obdobně velkých městech obvyklé. Poměr výše vstupného k tomu, co je zde k vidění, je spíše vysoký, ale ne extrémní. Lidé standardní, služby nehodnotím. Celkově dobrý dojem, ale muzeum ani nijak výrazně nepřevyšuje jiná muzea podobného charakteru.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Krkonošská muzea Správy Krkonošského národního parku (Krkonošské muzeum Jilemnice)

4,3
   08. 05. 2017

Zajímavá a vzhledem k velikosti města nečekaně rozsáhlá expozice, na které bych upozornil zejména na betlémy. Zajímavé výstavy, vlídný přístup pracovníků. Nevím, jestli je pravidlem, nebo šťastnou náhodou, když provází osobně pan ředitel, ale jeho výklad stojí za to. Muzeum vybočuje nad zvyklosti (i tak slušné) obdobných muzeí, vřele doporučuji. Služby jsem nezkoumal a nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum a Pojizerská galerie

3,3
   08. 05. 2017

Srovnáváme-li muzea okresních měst, patří toto muzeum nabízející v hlavní budově nyní jen výstavy bez stálé expozice mezi ta expozičně chudší. Výstavy zpravidla obsahově zajímavé, ale ne mimořádné, doprovodnými texty spíše chudší. K návštěvě doporučuji roubené chalupy s expozicí pilníkářství. Návštěvník se cítí vítán, přístup pracovníků patří mezi silné stránky muzea. Služby nehodnotím, vzhledem k působení infocentra v muzeu je jich ale pestrý výběr.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum a galerie Jičín

3,3
   08. 05. 2017

Po návštěvě po řadě let od předchozích působí expozice dojmem, že se vyvíjí od muzea k lunaparku. Evidentně však takto chodí více návštěvníků. Zaměstnanci, s nimiž návštěvník přijde do kontaktu, působí vlídnějším dojmem, než u takto navštěvovaných muzeí bývá běžné. Služby jsme nezkoumal a proto nehodnotím (základní dostupné jsou).

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeské muzeum v Plzni (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Vodní hamr Dobřív)

3,7
   08. 05. 2017

Popisuji dle návštěvy nikoli čerstvé, ale již několik let staré - snad se za tu dobu důvod k hodnocení nezměnil. V hamru je k vidění přesně to, co lze podle názvu, popisů a průvodců očekávat, tedy funkční hamr s vybavením. Není toho moc, zato je to v českých poměrech jedinečné. Zájemcům o technické dědictví lze vřele doporučit. Lidi nemá smysl s takovým časovým odstupem hodnotit, jen poznamenám, že u tehdejšího průvodce bylo nadšení starou technikou zřejmé.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeské muzeum v Plzni (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech)

3,7
   08. 05. 2017

Hodnotím jako typické z lepší poloviny muzeí okresních měst: návštěvníkovi přináší typické a zajímavé exponáty z místní oblasti doprovázené příslušnými informacemi, ve vcelku přívětivě uspořádané expozici, v přízemí výstavy menšího rozsahu, zajímavé a za vstupné, které váhající zájemce určitě nevyhání. Návštěvník se cítí vítaný, ze strany pracovníků, se kterými přijde do kontaktu, je cítit vřelejší přístup než v plzeňském muzeu, pod které nyní rokycanské muzeum patří. Služby nehodnotím (základní jako prodej tiskovin a upomínových předmětů či WC tu jsou a další nezkoumám). Celkově sice ne výjimečné, ale jedno z řady přívětivých muzeí, které svou expozicí mají co nabídnout.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeská galerie v Plzni (Výstavní síň Masné krámy)

3,0
   08. 05. 2017

Jde o výstavní síň, kde se obvykle nekoná více výstav současně. Zhruba dvě třetiny výstav hodnotím jako atraktivní spíše pro jiné návštěvníky, než k jakým se osobně počítám. Výstavy bývají opatřeny doprovodnými texty zajímavými, byť ne vždy bezchybnými. Personál profesionální, typický pro hojně navštěvované galerie - není co vytknout, ani nezaujme ničím mimořádným. Služby nehodnotím (prodej publikací, suvenýrů, dostupné WC). Vstupné hodnotím jako spíše vysoké v porovnání s tím, co za ně bývá k vidění, občas je však možnost volného vstupu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeská galerie v Plzni (Výstavní síň „13“)

3,3
   08. 05. 2017

Není zde stálá expozice, pouze výstavy (v nevelkém prostoru vždy pouze jedna). Přitažlivost výstav je různá, ale na mnoha z nich se objevují i skvostná díla, ocenění hodné bývají i doprovodné texty. Personál profesionální, typický pro hojně navštěvované galerie - není co vytknout, ani nezaujme ničím mimořádným. Služby nehodnotím (prodej publikací, suvenýrů, dostupné WC). Vstupné s ohledem na nevelké rozsahy výstav hodnotím jako spíše vysoké.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Kolíně (Červinkovský dům)

3,7
   01. 11. 2016

Rozsahem standardní, místy příjemně oživená expozice. Lidé ochotní a příjemní. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Kolíně (Dvořákovo muzeum pravěku)

3,7
   01. 11. 2016

Solidní expozice, v době návštěvy příjemný personál. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

České muzeum stříbra (Tylův dům)

3,3
   01. 11. 2016

Standardní nevelká expozice a výstavy - nijak mimořádná, ale ani nedává důvod k hanění. Personál přívětivý. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

České muzeum stříbra (Kamenný dům)

3,0
   01. 11. 2016

Expozice v horních patrech celkem atraktivně sestavená, i budova sama o sobě je skvost. V podzemí lapidárium příliš nepřekvapí v dobrém ani špatném. Podobně jako v hlavní budově muzea je prohlídka expozice v patrech, ač stavěná jako na samostatnou prohlídku, nepochopitelně pouze s průvodcem. Část skupiny pak má prohlédnuto dříve a netrpělivě čeká na postup dál, aby stihli i další památky, jiná část by si chtěla a nemůže v klidu přečíst i všechny texty. Lidé vlídní a v rámci možností velmi vstřícní, ale nelogickou organizaci prohlídek promítám do špatného hodnocení služeb.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

České muzeum stříbra, p.o. (Hrádek)

2,7
   01. 11. 2016

Expozice se zajímavými exponáty, ale znehodnocená organizací prohlídek. Zajímavé exponáty doplněné odpovídajícími průvodními texty je vhodná pro samostatnou prohlídku jako ve většině muzeí, ale z nepochopitelných důvodů se zde chodí s průvodcem. Návštěvník tedy nejprve ztrácí čas, když se po dobu výkladu nedostane k exponátům, a pak mu není dopřáno si v klidu prohlédnout exponáty a pročíst texty. Výklad se z větší části nevztahuje přímo k exponátům, sděluje to, co část návštěvníků zná, část slyšela před chvílí v jiné památce či muzeu, opačně laděné publikum to vůbec nezajímá, a pouze menšina výklad ocení. Bezpečnostní důvody k chození s průvodcem také nevidím, průvodce vidí a ohlídá mnohem méně, než dozor při volné prohlídce. Na personálu je znát únava z proudících davů. Z nastavených kritérií hodnocení muzea se žádné nevztahuje k organizaci, promítám to tedy do nízkého hodnocení v kritériu Služby. Vzhledem k tomu, v jak atraktivním objektu a městě muzeum je, jak je expozice vybudována a jakými exponáty disponuje, by organizací prohlídek mohlo kandidovat na zmařenou příležitost republiky.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

4,0
   01. 11. 2016

Poměrně rozsáhlá expozice, ve které oproti dřívějšku ubylo staršího umění a zvýšil se podíl umění od 20. století. Netradiční uspořádání: na zdi citát (mnohdy velmi výstižný či zajímavý) a kolem obrazy, které s ním jdou nějak dát do souvislosti, staří mistři vedle obrazů z nedávných let. Zajímavá je i budova sama a nástropní malby v refektáři či lékárně. Přestože zde proudí davy návštěvníků, personál je spíše vlídný a vstřícný jako v menších institucích. Nabízejí se zde i sály, kde se vyřádí děti, škála služeb je celkově široká. Vstupné patří i v rámci ČR k těm vyšším.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní zemědělské muzeum (Muzeum českého venkova, zámek Kačina)

3,7
   01. 11. 2016

Hodnotím první okruh - hospodářské zázemí zámku. Z exponátů, které jsou z větší části srovnatelné s řadou venkovských muzejních expozic, byla díky informačně bohatým textům sestavena nadprůměrná expozice. Personál vlídný. Služby nehodnotím, ale zdá se, že se jich nabízí hodně.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Prostějovska v Prostějově

3,0
   11. 08. 2016

Někdejší zajímavá stálá expozice výrazně zredukována, část muzea v rekonstrukci, zvětšen podíl prostoru pro dočasné výstavy. Kdo zde byl před několika lety, bude v létě 2016 spíše zklamán. Služby a personál nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Prostějovska v Prostějově (Špalíček)

3,3
   11. 08. 2016

V době návštěvy zajímavé výstavy, původní expozice o židovském Prostějově zredukována a umístěna na schody do 2. patra. Srovnání s dřívější expozicí budí trochu rozpaky, těžko jednoznačně hodnotit. Lidé vlídní, služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum romské kultury

3,7
   11. 08. 2016

Muzeum se náplní dost vymyká většině ostatních, expozice je hutná, informačně bohatá. Mnohde však zvítězila originalita a umělecký nápad nad čitelností - nekontrastní barvy, texty v neosvětlených koutech. Lidé z muzea ochotní a příjemní. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm)

3,7
   11. 08. 2016

Zřejmě třetí nejrozsáhlejší expozice Muzea Novojičínska s vyváženou expozicí obsahující obvyklá i vlastní (vystěhovalectví) témata včetně slavného rodáka. Návštěvníkovi je dáváno najevo, že je vítaným, dostane výklad, ale má svou volnost při prohlídce. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

3,7
   06. 08. 2016

Ve stálé expozici hodnotná sbírka starého umění, kromě toho relativně velká proměnná výstava. Lidé vstřícní, služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Diecézní muzeum v Litoměřicích (Diecézní muzeum v Litoměřicích)

3,0
   06. 08. 2016

Nevelká expozice s hodnotnými exponáty starého umění; kromě toho v zadní budově pozoruhodné jako stavba je expozice naivního umění, rozsáhlejší, ale nikoli převratně zajímavá.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městská galerie Litomyšl (dům U Rytířů)

3,3
   06. 08. 2016

V této budově pouze výstava, ta v době návštěvy nezklamala ani zvlášť nezaujala. Lidé přivětiví, služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Litomyšli

3,7
   06. 08. 2016

Po rekonstrukci je zvláště zajímavý náhled na vykopávky původní cesty na hrad, expozice jako celek je nadprůměrně zajímavá. Lidé profesionální, v sezóně vytížení stálým proudem návštěvníků. Od pohledu se zdá být nabízených mnoho doprovodných služeb, které ale těžko posoudím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Litomyšli (Rodný byt Bedřicha Smetany)

3,0
   06. 08. 2016

Expozice odpovídá očekávání, nezklame ani nepřekvapí. Personál vlídný, služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Pamětní síň Jana Amose Komenského

3,3
   06. 08. 2016

Sympatická expozice ve dvou místnostech radnice obsahující to, co návštěvník podle názvu očekává. Obsluhována vlídnou a ochotnou paní matrikářkou. Dostupné služby odpovídají vstřícné radnici v lázeňském městě v turisty navštěvované oblasti.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku)

3,3
   06. 08. 2016

Zajímavý prostor, v době návštěvy zajímavá, byť nepříliš rozsáhlá, výstava díla fulneckého malíře Josefa Seidlera. Ochotná a vlídná paní průvodkyně, návštěvník se zde cítí vítán. Případné služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Památník J. A. Komenského ve Fulneku)

3,7
   06. 08. 2016

Expozice odpovídá očekávání, v době návštěvy navíc zajímavá výstava fotografií náhrobníků. Návštěvník se cítí vřele vítán, paní průvodkyně má rozsáhlé znalosti o Komenského životě a díle a zjevně vysoce kladný vztah k němu i muzeu. Služby nehodnotím. Technická poznámka: Tento portál do-muzea v době zadávání hodnocení špatně počítá body v celkovém hodnocení (uděluje jen 3/4).

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

3,3
   31. 07. 2016

V době návštěvy prakticky bez stálé expozice se zajímavou a solidně zpracovanou, ale ne zase mimořádnou výstavou. Návštěvník se cítí vítán, lidé ochotní a srdeční. Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

3,3
   31. 07. 2016

Těžištěm stálé expozice dle očekávání Karel Havlíček, v době návštěvy i výstava mimořádně zajímavá nejen tématem, ale i bohatou informační složkou. Zajímavá je i budova sama o sobě, zejména podzemní prostory. Lidé vlídní, služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Kulturní centrum Bílovec, p. o. (muzeum a TIC)

3,3
   31. 07. 2016

Standardní expozice odpovídající spíše menšímu městu, ve které nechybí ani firma Massag, která Bílovec zviditelňuje ve světě. Část informací přesunuta do audioprůvodce v poměrně upovídaném podání, v psané podobě by se přečetly mnohem rychleji a bylo by to přehlednější. Vzhledem ke spojení expozice s infocentrem je spektrum služeb poměrně široké, obsluha přívětivá a ochotná.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Muzeum v Klimkovicích)

3,7
   31. 07. 2016

Expozice v zásadě odpovídá tomu, co návštěvník od muzea v malém městečku čeká - nezklame a příliš nepřekvapí, i když obrazy paní Salichové jsou svébytné a nejsou mi příliš povědomé z jiných expozic. Paní průvodkyně má zjevně zájem o svou obec, návštěvníky nejen srdečně přivítá a vyloží vše o expozici, ale i doporučí, co vidět v Klimkovicích a okolí. Služeb moc přímo muzeum neposkytuje, od nich je v téže budově městské infocentrum.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

3,7
   28. 07. 2016

Expozice muzea patří mezi větší i mezi krajskými muzei, rozsáhlá je především uměleckoprůmyslová expozice. Přírodovědecká expozice má oproti jiným možná menší podíl exponátů, zato texty doplněné fotografiemi jsou živé a čtivé. Expozice hudebních strojů je lahůdkou. V době návštěvy zajímavá a dobře připravená výstava. Průvodce výklad nabízí, ale nevnucuje, a přizpůsobí přání návštěvníka.Služby nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Oblastní galerie v Liberci (Liberecká galerie v lázních)

3,7
   28. 07. 2016

Stálá expozice obsahuje slušnou sbírku umění zhruba od 16. století až do současnosti, zahrnující autory proslulé i málo známé. V okamžiku návštěvy několik výstav, od nic moc až po vynikající. Expozice je proložena i úkoly pro děti. Turisté ocení, že jsou k dispozici i skříňky pojmoucí větší zavazadlo, v galerii je i kavárna a místo pro odpočinek. Lidé standardně profesionální.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Mendelianum)

2,3
   14. 07. 2016

Solidní expozice, i když přehnané popisy, jak je to skvělé, vyvolávají nereálná očekávání. Služby nejsou zde, ale v přilehlém Dietrichsteinském paláci. V expozici jsou části, které vypadají jako určené k prohlídce návštěvníky (prostor s několika vitrínami v patře severně od výtahu), kam ale personál návštěvníky nepustí. Systém, kdy se místo vyvěšených popisů spouští audioprůvodce, je módní, ale v mých očí negativem.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Dietrichsteinský palác)

3,3
   14. 07. 2016

Reprezentativní expozice se zajímavými exponáty a většinou přiměřeným textovým doprovodem. Lidé profesionální, standard velkého muzea. Služeb se zdá být hodně, ale nehodnotím je.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Biskupský dvůr)

2,3
   14. 07. 2016

Standardní expozice, na které je sympatické, že je stabilní a nepodléhá módě samoúčelných předělávání. Na zemské muzeum poměrně malá, velikostí odpovídající spíš větším okresním muzeím. Na druhé straně by ale neškodilo dbát na udržení úplnosti a čitelnosti popisků. Personál standardní. Služeb jsem si nevšiml, asi proto, že jsou soustředěny do přilehlého Dietrichsteinského paláce.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravské zemské muzeum (Pavilon Anthropos)

3,3
   14. 07. 2016

Muzeum nabízí zřejmě nejrozsáhlejší expozici svého druhu nejen na Moravě, převážně i s bohatými doprovodnými texty. Dojem kazí opadaná písmena z mnoha nápisů a textů. Většinu expozice umožní sledovat číslování vitrín, které nevnucuje směr prohlídky, ale umožňuje udržet logickou posloupnost. Vitríny nízkých čísel jsem ale nenašel. Měli jsem štěstí i na zajímavé dočasné výstavy. Negativem v horkých letních dnech je nesnesitelné vedro v horních patrech. Lidé profesionální, i když v maloměstských muzeích se návštěvník cítí vítanější. Služby se zdají rozsáhlé, leč při návštěvě muzea byla nepřehlédnutelná fronta před dámskými záchody, což souvisí asi více s oblíbeným občerstvením u vstupu než s návštěvností expozice.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum Ledeč nad Sázavou

3,0
   01. 05. 2016

Zajímavá je především budova sama o sobě. Expozice je nevelká a z běžnosti vybočuje dřevěný hodinový stroj. Lidé ochotní, v rámci možností vstřícní a přívětiví, ale pozor: prohlídka jen s průvodcem, celý hrad obsahuje tři takové okruhy (městské muzeum je jedním z nich) a volně přístupnou věž. Okruhy na sebe sice navazují, ale každý z okruhů je jen třikrát za den, což na webu nebylo zmíněno. Na druhou stranu, je-li návštěvníkovi jedno, který okruh chce navštívit, vždy mu něco začíná v rozumně blízké době. Při naší návštěvě byla nejbližší prohlídka muzea za dvě hodiny, většina zájemců se rozprchla a na prohlídce pak bylo minimum lidí. Proto, nechcete-li být zklamáni, se předem dotažte na časy prohlídek a případně se domluvte předem. Doprovodné akce nemohu hodnotit. Celkový dojem zaostává za možnostmi i očekáváním.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

3,3
   24. 04. 2016

Expozice zjevně tvořená s nadšením a láskou, s množstvím textových informací. Zájemci o vojenskou historii a westerny ji asi budou vysoce oceňovat, osobně ji i ve srovnání s jinými muzei celkově hodnotím neutrálně. Poměr vstupného a rozsahu expozice je na moravské poměry spíše méně příznivý. Lidé ochotní a přívětiví, jak v malých muzeích bývá. Služby a akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Památník Johanna Gregora Mendela v Hynčicích)

3,7
   24. 04. 2016

Za pozornost stojí již sám o sobě statek, v němž je expozice umístěna. První dojem z počátku ukazuje na solidní, ale tuctové muzeum, v průběhu prohlídky se ukazuje informační bohatost a dojem se ještě zlepšuje. Kladem jsou dvojjazyčné popisky. V expozici množství informačních panelů, obsažných a čtivě napsaných, jen se od napsání textu zřejmě změnilo umístění, takže ne vždy odpovídají odkazy vlevo, vpravo, nahoře, dole. Expozice neobsahuje cenné originály a osloví více zájemce o poučení než příznivce lunaparkových atrakcí. Paní v muzeum ochotná, výklad nabízí a nevnucuje. Nabízí se i ubytování a stravování, ale služby nehodnotím. Nevýhodou je omezená dopravní dostupnost, zejména v sobotu sem jezdí minimum autobusových spojů, místo ani neleží na atraktivní pěší turistické trase. Směrem od Ostravska nejlepší přístup z železniční zastávky Mankovice (4 km) po silnici a vedlejších ulicích Vražného a Hynčic, z vnitrozemí z autobusové i železniční zastávky Bělotín (6 km) 1 km po cyklotrase 6225 a dále kolem telekomunikačního stožáru na Lučické stráži. V rámci obce Vražné je výborně značena cesta k objektu, ale v Bělotíně ani Mankovicích nejsou u zastávek žádné upoutávky či směrovky. Akce hodnotit nemohu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

NPÚ ÚPS v Kroměříži (Soubor staveb lidové architektury Příkazy)

2,7
   03. 04. 2016

Pokud návštěvník čeká něco podobného, jako v Rožnově pod Radhoštěm, Kouřimi, Zubrnicích či Přerově nad Labem, bude velmi zklamán malým rozsahem. Už jen podle výše vstupného by návštěvník očekával daleko více; srovnám-li s okolními památkami a muzejními expozicemi, zdejšímu rozsahu by odpovídala tak desetikoruna vstupného, ne 60 korun. Skladbou toho, co lze spatřit, však expozice očekávání odpovídá. Služby a akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Galerie U Mloka

2,7
   03. 04. 2016

Jediné plus je příjemná paní v galerii. Jinak jde o nevelký podzemní prostor s malou výstavkou. Ta v době návštěvy mne dost zklamala, ale vzhledem k bezplatnému vstupu návštěvník nic neztratí, když při cestě okolo zajde dovnitř. Služby a akce hodnotit nemohu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Zámek Kunín)

4,0
   03. 04. 2016

Zámecký prohlídkový okruh základem odpovídající většině zámků je obohacen o zajímavou keramiku. Výjimečnou činí památku barokní komínový systém, který lze vidět v závěru prohlídky na půdě. Na rozdíl od některých frekventovaných zámků ve správě NPÚ je návštěvník přivítán vlídněji a osobněji, vstupné je na této památce ve správě krajské organizace oproti srovnatelným okruhům na památkách pod NPÚ spíše nižší a nadto z něj poskytuje řadu smluvních slev, některou z nichž řada vážných zájemců o kulturu může uplatnit. Pokladní i průvodkyně i prakticky poradí, odhadnou, o čem návštěvníka ještě informovat a které informační materiály komu nabídnout, a zorganizují, aby se zbytečně neztrácel čas čekáním. Tomu napomůže i volně přístupná expozice přírodnin a obecní muzeum u pokladny, jejichž prohlídku si lze rozdělit před a po prohlídku zámeckého okruhu tak, že se optimálně využije čas. Služby nehodnotím, byť dojem je, že je jich zde dost, doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Žerotínský zámek)

3,7
   03. 04. 2016

Ze stálých expozic muzea je třeba zdůraznit jedinečnou sbírku klobouků, přesněji pokrývek hlavy, protože zahrnuje i klobouky ocelové, které mnozí známe z vojny. Zbytek stálé expozice je zaměřen na místní dějiny, národopis a uměleckoprůmyslové předměty, rozsahem i zajímavostí exponátů bych ji zařadil do nejlepší čtvrtiny okresních muzeí. Popisky k exponátům spíše stručné, občas zaměněné, na druhou stranu lze ocenit, že jsou na nich někdy přepsány těžko čitelné nápisy z exponátů. Ve většině expozice jsou popisky pouze česky, což je vzhledem k atraktivitě pro německojazyčnou klientelu i poměrné blízkosti polské hranice škoda. Úvodní část expozice je s výkladem průvodce, který se přizpůsobuje návštěvníkům, nehoní ani nezdržuje. I budova zámku, v němž muzeum sídlí, sama o sobě stojí za pozornost. Návštěvník se cítí vítaným hostem, personál je vlídný, ochotný, ale ne direktivní, upozorní i na další pozoruhodnosti ve městě. Služby nehodnotím (základní jsou k dispozici, další jsem nezkoumal), doprovodné akce jako turista na základě jednorázové návštěvy hodnotit nemohu. Muzeum spolu s městem stojí i za samostatný výlet z větší vzdálenosti.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní muzeum (Muzeum Bedřicha Smetany)

3,0
   23. 03. 2016

Expozice v zásadě odpovídá tomu, co návštěvník dle názvu očekává, nepříliš rozsáhlá, i se zajímavými exponáty. Dojem z lidí odpovídá frekventovanosti místa. Služby a akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní muzeum (Muzeum Antonína Dvořáka)

3,3
   23. 03. 2016

Nevelká expozice v zajímavých prostorách, obsahem zaostává za expozicí v Nelahozevsi. Lidé vlídní jako v malých muzeích. Služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní muzeum (České muzeum hudby)

3,7
   23. 03. 2016

Patří mezi několik nejrozsáhlejších expozic hudebních nástrojů ve střední Evropě, obsahuje i skutečně unikátní a zajímavé nástroje, se slušným množstvím textových informací a možností poslechu mnoha zajímavých nahrávek zvuku řady z vystavených nástrojů. Dojem z lidí podle toho, na koho zrovna návštěvník narazí, od neutrálně profesionálního po vlídný a vstřícný. Služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní muzeum (Národopisné muzeum Národního muzea)

3,7
   23. 03. 2016

Sympatické muzeum expozicí nevybočující příliš ve srovnání s jinými národopisnými expozicemi. Za ocenění stojí výstavy zaměřené občas na neobvyklá témata. Lidé přívětiví, jak je běžnější spíše v malých městech než v ostatních pobočkách Národního muzea. Jen mají někdy tendenci příliš direktivně usměrňovat trasu průchodu návštěvníka. Služby a doprovodné akce nehodnotím, i když mám pocit, že je služeb docela široké spektrum.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší

3,3
   23. 03. 2016

Hodnotím návštěvu z roku 2008: Sympatické muzeum zaměřené spíše vlastivědně a umělecky s typickou solidní a zajímavou expozicí nevybočující ze standardu poctivých muzeí malých měst, s přívětivými lidmi. Návštěvník se cítí vítán, jak tomu v maloměstských muzeích bývá zvykem. Služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Galerie plastik Hořice v Podkrkonoší

3,7
   23. 03. 2016

Hodnotím návštěvu z roku 2008: Patří mezi několik nejzajímavějších sochařských expozic ve střední Evropě. Lidé přívětiví, návštěvník se cítí vítán, jak typicky maloměstská muzea předčí velká muzea ve velkoměstech. Služby a doprovodné akce nehodnotím. Jako cíl stojí i za samostatnou cestu z jiných okresů a krajů.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad – Památník K. V. Raise (Fričovo muzeum)

2,7
   23. 03. 2016

Hodnotím návštěvu z léta 2013: Malé, ale sympatické muzeum s univerzální expozici klasického pojetí možná prvorepublikového. Při návštěvě byl ve službě poutavě vyprávějící muž. Silnou nevýhodou je velice omezená otvírací doba, která umožní návštěvu lázeňským hostům pobývajícím ve městě celodenně, ale pro turisty je ne právě praktická. Služeb jsem si nevšiml, doprovodné akce nehodnotím. Pokud se podaří načasovat do kratinkých otvíracích hodin, určitě doporučuji k návštěvě.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad – Památník K. V. Raise

3,0
   23. 03. 2016

Hodnotím návštěvu z léta 2013: Nevelká expozice obsahuje přibližně to, co od ní návštěvník podle názvu čeká; možná jen při pohledu zvenčí očekává větší rozsah, než jaký skutečně má. Tehdy se otvíralo mírně později oproti vývěsce, jinak si na dojmy z lidí nevzpomínám, služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (Budova 14 zlínského továrního areálu)

3,0
   10. 03. 2016

Z expozice zaměřené na novější umění bych upozornil zejména na plány a modely baťovské architektury, které tuto galerii odlišují od ostatních podobných. Kdo není obdivovatel kubismu a abstraktního umění, ocení menšinově zastoupené krajiny z přelomu 19. a 20. století. Z personálu v budově majícího různé vystupování a vstřícnost patří jen část k galerii, těžko hodnotit. Služby a doprovodné akce nehodnotím. Vycházím z návštěvy v roce 2014.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Budova 14 zlínského továrního areálu)

3,3
   09. 03. 2016

Rozhodně netuctová, jedinečná expozice bot i Baťových podniků a regionu a cestovatelství. Řada exponátů je skutečně unikátní a stojí za to je vidět. Na druhou stranu je expoziční plocha poněkud nepřehledná. Komu nevadí i na současné poměry vysoké vstupné, tomu bych návštěvu určitě doporučil. V budově přijde návštěvník do styku s pracovníky různých subjektů a majících různé vystupování a vstřícnost. Služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Komenského v Přerově (Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově)

3,0
   09. 03. 2016

Mnoho takto přístupných ornitologických stanic není. Nevelká budova, kde v zásadě najdete, co můžete dle názvu a velikosti budovy čekat, a podle aktuální výstavy možná i trochu navíc. Lidi, služby ani doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Komenského v Přerově

4,0
   09. 03. 2016

Muzeum patří spíše mezi větší, kromě běžných expozic se osobami Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského prolíná téma Jednoty bratrské se školstvím, a to zase s přírodovědnou expozicí. Jedinečná je i zvonařská expozice. Výstavy občas na neotřelá témata. Lidé vstřícní, ochotní podat zajímavý výklad, ale nevnucují se; dojem výrazně nad průměrem i v rámci skupiny přívětivých muzeí. Služby a doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (Hernychova vila)

3,7
   09. 03. 2016

Muzeum vystavuje atraktivní sbírky především uměleckoprůmyslové a národopisné povahy. Sympatický vlídný přístup zaměstnanců k návštěvníkům, typický pro maloměstská muzea. Slabinou jsou omezené otvírací hodiny o volných dnech, zato je otevřeno celoročně. Služby jinak nehodnotím, k doprovodným akcím se jako jednorázový návštěvník nemohu vyjádřit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravská galerie v Brně (Pražákův palác)

3,3
   17. 02. 2016

Expozici ocení spíše jiné skupiny návštěvníků než já, zastoupeni jsou slavní autoři, jejichž díla mne moc neoslovují. naproti tomu osazenstvem se návštěvník cítí vítán více než v dalších expozicích téže instituce. Služeb se zdá být pestrá škála, ale nezkoumal jsem je a nehodnotím, podobně doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravská galerie v Brně (Místodržitelský palác)

3,3
   17. 02. 2016

Expozice obsahuje hodnotná díla včetně světoznámých. Personál vlídný, příjemný, korektní - nic bych mu nevytknul, ale je cítit rozdíl od malých muzeí. Služby nehodnotím, od pohledu se jich zdá nadstandardní škála, ale nezkoumal jsem je. Rovněž doprovodné akce nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Moravská galerie v Brně (Uměleckoprůmyslové muzeum)

3,3
   17. 02. 2016

V expozici si přijde na své, kdo ocení krásné a precizní práce, ať už jde o nábytek, hodiny, šperky, poháry či keramiku. Personálu kromě mírné nekoordinovanosti bych nic nevytknul, ale na rozdíl od maloměstských muzeí převažuje korektní chladný přístup pracovníků velkých objektů s množstvím návštěvníků. Služby nehodnotím, od pohledu se jich zdá nadstandardní škála, ale nezkoumal jsem je. Rovněž doprovodné akce nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Relax v podhůří Beskyd (Jaroňkova galerie)

3,3
   30. 01. 2016

Vystaveny zajímavé obrazy; protože návštěva proběhla v době poruchy, není možno posoudit expozici jako celek. Nevšiml jsem si, že by přítomnost galerie byla na budově označena nebo že by k ní vedly šipky - nalezena jen na základě předem získaných informací. Lidé vlídní a ochotní, vstup do galerie zdarma. Služby těžko hodnotit - v budově je poskytováno rozsáhlé spektrum služeb, které lze hodnotit ne jako služby návštěvníkům galerie, ale spíš galerii jako jeden z bonusů pro návštěvníky hotelu a restaurace. Doprovodné akce nemohu jako jednorázový návštěvník hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Zdeňka Buriana

3,7
   30. 01. 2016

Expozice na rozdíl od obdobně zaměřené v Kopřivnici přináší podrobné informace o životě a díle Zdeňka Buriana i reprodukce mnoha jeho slavných i méně známých obrazů (jako originály obrazů zde na rozdíl od Kopřivnice nic nevypadalo) především s pravěkou tématikou a několik osobních předmětů. Lidé vlídní, jak bývá v malých muzeích běžné, návštěvník se cítí vítán. Služby nehodotím (to základní je k dispozici), doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum Novojičínska (Muzeum ve Štramberku)

3,3
   30. 01. 2016

Vcelku solidní expozice přinášející sbírkové předměty z města a okolí. Lidé vlídní, jak bývá v malých muzeích běžné, návštěvník se cítí vítán. Služby nehodotím (to základní je k dispozici), doprovodnmé akce jako jednorázový návštěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. (Lašské muzeum v Šustalově vile)

3,7
   30. 01. 2016

V expozici pěkná majolika a především kachle, s panely s dostatkem informačních textů. Od části věnováné Zdeňku Burianovi jsem čekal více, ovšem svým pojetím se jeho expozice doplňuje s tou ve Štramberku. Jako ve většině malých muzeí jsou zde lidé vlídní a návštěvník se cítí vítán. Služby hodnotit nemohu, ty základní potřebné tam jsou. Doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. (Muzeum Fojtství)

3,7
   30. 01. 2016

Expozice zajímavá, nepříliš rozsáhlá, výrazně převažují panely s textem nad exponáty, ale mezi nimi jsou zajímavé modely vozidel i staveb; navštíveno v období bez výstavy. Jako ve většině malých muzeí jsou zde lidé vlídní a návštěvník se cítí vítán. Služby hodnotit nemohu, ty základní potřebné tam jsou. Doprovodné akce jako jednorázový návětěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní muzeum (Nová budova Národního muzea)

3,7
   11. 01. 2016

Výstavy rozdílné přitažlivosti, i v rámci jedné výstavy se střídají perfektní úseky s těmi, kde jsou v textech chyby nebo kde se zdá, že autor potřeboval zaplnit prostor čímkoli. Pokulhává organizace provozu. Do vyšších pater nepustí návštěvníka po schodech, ale nutí jet výtahem. Jeden kustod dá návštěvníkovi pokyn či informaci, další informaci popře a se vši zdvořilostí a případnou omluvou posílá zpět, jinudy, jinam. Vstupné patří mezi spíše drahá, ale ne extrémní; chybí možnost jít na menší výstavy samostatně za odpovídající vstupné, bývají přístupné jen jako přívažek hlavních výstav. Široká škála služeb, doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Obecní dům

3,3
   11. 01. 2016

Zajímavost výstav kolísavá, nicméně ve vysoce atraktivní budově. Některé z výstav, které zde v minulosti byly, se zdály být v zásadě putovní, ale v Obecním domě za vstupné mnohonásobně vyšší než předtím či potom mimo Prahu. Rušnost místa vede ke vzájemnému rušení s účastníky akcí, s velkým množstvím návštěvníků asi souvisí odměřenost a ne úplná přívětivost personálu. Pohyb návštevníka omezován různými nelogicky nataženými provazy. Ač je tedy budova atraktivní, provozní režim ji činí návštěvníkovi krajně nepřívětivou. V budově je poskytováno mnoho služeb a pořádána řada prestižních akcí, ty se však nedají označit za doprovodné akce k výstavám. Mezí desítkami muzeí, galerií a míst pořádání výstav, které jsem navštívil v posledních několika letech, patří Obecní dům v Praze mezi pětinu těch nejméně přívětivých. Ač je návštěvník u pokladny slovně vítán a tam jsou vlídní, a formálně nikomu nic nejde vytknout, celý tamní režim vyznívá ne "jste vítaní návštěvníci", ale "buďte rádi, že jste si mohli zaplatit vstup a že můžete dovnitř". Je to ukázkový protiklad vlídných maloměstských a vesnických muzeí srdečně vítajících každého návštěvníka a neždímajících ho.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Hornické muzeum Příbram (Muzeum zlata Nový Knín)

4,0
   09. 01. 2016

Typické solidní muzeum malého města přibližující kulturní a technické bohatství města a okolí. Lidé příjemní, služby a doprovodné akce nedokáži posoudit. Určitě stojí za návštěvu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Hornické muzeum Příbram (Muzeum Špýchar Prostřední Lhota)

3,7
   09. 01. 2016

Expozice rozsáhlejší, než by návštěvník při pohledu na budovu čekal. Sám charakter budovy předurčuje, že exponáty jsou jiného druhu než v dobře zabezpečených budovách ve městech, a obsahem bych muzeum za unikát neoznačoval, ale zajímavý je i objekt sám. Lidé příjemní, návštěvník se rozhodně cítí vítání. Konat zvláštní cestu z větší dálky jen kvůli návštěvě tohoto muzea bych asi neradil, ale pro ty, kdo se v okolí ocitnou, rozhodně za návštěvu stojí.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Chotilské muzeum

3,7
   09. 01. 2016

Zajímavá malá expozice. Nemůže sice konkurovat velkým muzeím, ale za zastavení tomu, kdo se ocitne v blízkosti, určitě stojí. Návštěvník se zde cítí jako vítaný host. Muzeum je, pokud si pamatuji dobře, spojeno s infocentrem, přesto si rozsah služeb nepamatuji a podobně jako doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Entrance Gallery

1,7
   09. 01. 2016

Výstavy spočívají v tom, že v jedné místnosti leží několik koulí nebo je jí napříč nataženo několik provazů. Naštěstí je vstup zdarma. Dozor vypadá na to, že to jsou asi sami autoři nebo jejich přátelé. O doprovodných akcích nevím, služby přímo zde žádné nejsou (hojnost jich je v areálu kláštera, kde je galerie umístěna).

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum naftového dobývání a geologie

4,0
   09. 01. 2016

Zaměřením jedinečná expozice, jen některé z obdobných exponátů najde návštěvník i ve velkých technických muzeích. Kdo jde za estetickým zážitkem, ať jde raději jinam, ale kdo hledá poznání a poučení, je zde určitě na správné adrese, provázejí vzdělaní lidé s praxí v oboru. Spektrum služeb se od běžných muzejí liší, můžete zde sehnat třeba ubytování. Doprovodné akce nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Prachatické muzeum (Renesanční Sittrův dům)

3,3
   09. 01. 2016

Muzeum prezentuje i zajímavé předměty a informace z oblasti, místy ale působí spíš disneylandově než jako muzeum. Figuríny ubírají místo, kde mohly být zajímavější sbírkové předměty. Lidé příjemní, služby z principu nemohou být rozsáhlé jako v obřích institucích, doprovodné akce nemohu jako jednorázový návštěvník hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum středního Pootaví Strakonice

3,7
   09. 01. 2016

Z expozic rozsáhlejších, než jsem čekal, bych upozornil na jedinečnou dudáckou obsahující i zajímavé nahrávky. Mimo hlavní sezónu byla možnost prohlídky za velmi příznivé vstupné. V expozici by se dalo u popisků občas něco vylepšit, místy vznikají pochybnosti, který patří ke kterému exponátu. Jednotliví lidé z muzea působili dost rozdílným dojmem, ale nikdo takovým, jak popsala předešlá hodnotící. Doprovodné akce neposuzuji.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum Horažďovice

3,7
   09. 01. 2016

Zajímavé prostory se zajímavou expozicí, ale po léta jako by se muzeum omezenou otvírací dobou bránilo příchodu jednotlivých návštěvníků; až po několika letech po vytipování muzea k možné návštěvě se podařilo načasovat cestu tak, aby se bylo možno do něj podívat.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Františkánský klášter Hostinné (Galerie antického umění)

4,0
   09. 01. 2016

Expozice jedinečná; pokud jde o sochy, zdá se rozsáhlejší než antická část expozic NG v Praze a MZM v Brně. O obdobných (po zrušení expozice v Litomyšli) vím jen z zahraničí. Služby z podstaty nemohou být tak široké jako v obřích institucích, doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Františkánský klášter Hostinné (Městské muzeum Hostinné)

4,0
   09. 01. 2016

Poctivé muzeum malého města, s expozicí rozsáhlejší, než by návštěvník vzhledem k velikosti města očekával. Služby z podstaty nemohou být tak široké jako v obřích institucích, doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nehodnotím.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

4,0
   09. 01. 2016

Typické poctivé muzeum malého města se sbírkami vypovídajícími o městě a okolí a vstřícnými lidmi se zájmem o město a jeho kulturní bohatství. Malé muzeum z podstaty nemůže poskytovat tolik služeb jako mamutí instituce, doprovodné akce jako jednorázový návštěvník nemohu hodnotit.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Národní technické muzeum

4,3
   09. 01. 2016

Za vysoké vstupné nabízí muzeum mnoho zajímavého a hodnotného. Kvalita textů a popisků se v jednotlivých expozicích znatelně liší, v některých na vynikající úrovni. Na druhou stranu toho, kdo v muzeu už byl, odradí spolehlivě od návštěvy jednotlivé menší výstavy, protože nenabízí cenově přijatelný vstup pouze na výstavu. Přebytek návštěvníků souvisí i s tím, že personál bezprostředně přicházející do kontaktu s návštěvníky je o poznání méně příjemný než v menších muzeích a menších městech (netýká se odborných pracovníků, ti bývají vstřícní a příjemní v muzejně galerijní sféře všude). Poskytování informací (např. přes web) perfektní.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Vlastivědné muzeum v Olomouci

4,0
   08. 01. 2016

V celostátním srovnání nadprůměrné množství výstav, občas velmi zajímavých. Uspořádání a označení vzbuzuje občas nejistotu, za kterými dveřmi je výstava a do kterých dveří návštěvník vstupovat nemá; snadno se při návštěvě některá menší výstava přehlédne. Vstupné pro zájemce o celé muzeum vzhledem k rozsahu velmi příznivá, ale chybí možnost jít samostatně na jednotlivou výstavu za přiměřeně nižší vstupné oproti celé budově.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum umění Olomouc (Muzeum moderního umění)

4,3
   08. 01. 2016

Výstavy kolísající atraktivity. Muzeum návštěvnicky příjemné, vstupné i po zdražení přijatelnější než leckde jinde, časté volné vstupy, vynikající informování o dění v muzeu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Muzeum umění Olomouc (Arcidiecézní muzeum Olomouc)

5,0
   08. 01. 2016

Hodnotná stálá expozice dobře popsaná, u výstav se mi ještě nestalo, že bych návštěvy litoval, vstupné i po zdražení patří ve srovnání s Prahou či Plzní mezi přívětivější, nadto jsou často dny volného vstupu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (Galerie Jiřího Trnky v Plzni )

3,3
   08. 01. 2016

Výstavy rozličné přitažlivosti, ale díky dobrovolnému vstupnému návštěvník nelituje, pokud mu aktuální výstava nepadne do noty.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Galerie města Plzně

3,7
   08. 01. 2016

Výstavy rozličné atraktivity od vynikajících až po ty, kde člověk lituje času. Ale výstavy na počátku ledna 2016 hodnotím výrazně lépe než jsem udělil celku.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. (Národopisné muzeum Plzeňska)

3,7
   08. 01. 2016

Vynikající stálá expozice, ovšem u výstav v přízemí je vstupné 40 korun za malou dvojmístnůstku s několika vitrínami a zajímavými, ale nijak unikátními exponáty přemrštěné.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Západočeské muzeum v Plzni (Hlavní budova)

3,7
   08. 01. 2016

Na výstavy je výše vstupného odrazující, neúměrně vysoká vzhledem k rozsahu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.