Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Advent v proměnách času

Regionální muzeum Mělník

18. 11. 2021 - 02. 01. 2022

Výstava věnovaná adventním zvykům a tradicím v průběhu historie...

Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. 11. od 17:00 hod. Všechny srdečně zveme!

Jak už sám název napovídá, tematicky se letos na vánoční výstavě v Regionálním muzeu Mělník zastavíme poslední čtyři týdny před Vánocemi. „Advent v proměnách času“ nabídne malý exkurz do období od 2. pol. 19. století až do 80 let 20. století. Přiblíží předvánoční čas z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s naším regionem.
V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách nastíní předvánoční atmosféru – neopomene historii vánočního stromu republiky, nabídku předvánočních dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty, reklamy či pozvání na adventní akce.
Projdeme-li se po pomyslné časové ose výstavy, zjistíme, že mezi jednotlivými obdobími najdeme mnoho společného, nářky na přerod Vánoc z duchovní sféry do svátků konzumu nevyjímaje.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.