Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Barbaři - archeologická výstava

Regionální muzeum Mělník

20. 05. 2016 - 26. 06. 2016

Archeologická výstava ve velkém sále muzea s interaktivními prvky nejen pro děti.

O muzejní noci v pátek 20. května bude zahájena další výstavu z dílny pracovníků Regionálního muzea Mělník, tentokráte archeoložky PhDr. Aleny Veselé.  Výstava se svým tématem zaměří na období od změny letopočtu do 5. st.n.l..  Nastíní život tehdejšího germánského národa, především markomanského a v závěru  langobardského  a durynského v Čechách.  Toto  období mezi keltským etnikem a příchodem Slovanů ukazuje specifika barbarské oblasti na sever od Limes Romanus – hranice mezi barbarikem a Říší římskou. Výstava ukáže styl  života  i jejich zvláštnosti a to nejen během existence Říše římské, ale i po ní se zaměřením na střední Evropu, která se vyvíjela díky dlouhodobému působení Hunů odlišněji než její západní část.

Více na www.muzeum-melnik.cz

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Advent v proměnách času

18. 11. 2021 - 02. 01. 2022
Regionální muzeum Mělník

Výstava věnovaná adventním zvykům a tradicím v průběhu historie... Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. 11. od 17:00 hod. Všechny srdečně zveme! Jak už sám název napovídá, tematicky se letos na vánoční výstavě v Regionálním muzeu Mělník zastavíme poslední čtyři týdny před Vánocemi. „Advent v proměnách času“ nabídne malý exkurz do období od 2. pol. 19. století až do 80 let 20. století. Přiblíží předvánoční čas z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s naším regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách nastíní předvánoční atmosféru – neopomene historii vánočního stromu republiky, nabídku předvánočních dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty, reklamy či pozvání na adventní akce. Projdeme-li se po pomyslné časové ose výstavy, zjistíme, že mezi jednotlivými obdobími najdeme mnoho společného, nářky na přerod Vánoc z duchovní sféry do svátků konzumu nevyjímaje.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.