Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Bitvy, souboje, zápasy

Regionální muzeum Mělník

10. 01. 2017 - 05. 02. 2017

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové...

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve vstupních prostorech Regionálního muzea Mělník. Práce vznikly v rámci 17. výtvarného salonu královských věnných měst, na němž se prezentovala i mělnická ZUŠ.

Vernisáž se koná 11. 1. od 16.00 hodin v malém sále muzea

Žádné slitování


Vyhledat muzeum


Aktuality

Advent v proměnách času

18. 11. 2021 - 02. 01. 2022
Regionální muzeum Mělník

Výstava věnovaná adventním zvykům a tradicím v průběhu historie... Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. 11. od 17:00 hod. Všechny srdečně zveme! Jak už sám název napovídá, tematicky se letos na vánoční výstavě v Regionálním muzeu Mělník zastavíme poslední čtyři týdny před Vánocemi. „Advent v proměnách času“ nabídne malý exkurz do období od 2. pol. 19. století až do 80 let 20. století. Přiblíží předvánoční čas z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s naším regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách nastíní předvánoční atmosféru – neopomene historii vánočního stromu republiky, nabídku předvánočních dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty, reklamy či pozvání na adventní akce. Projdeme-li se po pomyslné časové ose výstavy, zjistíme, že mezi jednotlivými obdobími najdeme mnoho společného, nářky na přerod Vánoc z duchovní sféry do svátků konzumu nevyjímaje.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.