Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Podívejte se na digitalizované sbírky muzea

MUZEUM TEPLICE

Ohodnoťte muzeum

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.


4,5
Celkový dojem z muzea

Regionální muzeum v Teplicích je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a sídlí v budově teplického zámku, který po staletí patřil šlechtickému rodu Clary-Aldringenů a byl postaven na zbytcích románského kláštera benediktinek který v polovině 12. století založila česká královna Judita – druhá manželka českého krále Vladislava II.

Vedle starších stálých expozic – archeologie, keramika a porcelán, lázeňství, gotické a barokní umění, historické hodiny, mincovní kabinet, historické pokoje – si zde můžete prohlédnout novou tzv. románskou expozici Po stopách zaniklého kláštera v T a také zbytky románské krypty basiliky. Stejně tak můžete navštívit řadu výstav, připravených pro vás ve výstavních prostorách zámku. Více se o nich i o vlastních expozicích a aktuálním programu dozvíte na internetových stránkách teplického muzea.

Ve svých sbírkách má teplické muzeum téměř na dva milióny předmětů, o něž pečuje 5 oddělení. Přírodovědné oddělení s geologickým a zoologickým pracovištěm dokumentuje vývoj přírodních poměrů v severozápadních Čechách a jejich změny v důsledku civilizačních procesů. Archeologické oddělení se zaměřuje na vývoj osídlení regionu a provádí terénní výzkumy v oblasti důlní a stavební činnosti. Historické oddělení spravuje historické, etnografické, numismatické a umělecko-historické sbírky, zabývá se hospodářským, politickým, kulturním a společenským vývojem regionu, změnami způsobu života a životního prostředí. Značná pozornost je věnována dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství. Knihovna buduje fondy odborné a regionální literatury, sbírky starých a vzácných tisků a spravuje dva historické knihovní celky. O konzervaci a restaurování sbírek se stará oddělení muzejních služeb, v jehož náplni je rovněž fotografická dokumentace a prezentace expozic a výstav.

Současné muzeum navazuje na tradici sahající až k r. 1894, kdy se v Teplicích ustavila Muzejní společnost a 7. prosince 1897 otevřela ve Školní ulici č. 17 muzeum. Zde sídlilo do r. 1905, kdy se přestěhovalo do Živnostenského domu (dnes budova okresního archivu). Původní sbírkový fond tvořily předměty odkoupené od všestranného sběratele A. H. Fassla, který je již od r. 1873 zpřístupnil veřejnosti. Muzejní společnost formulovala svůj program v přímé souvislosti s rozvojem industrializace na Teplicku a stanovila proto muzeu tři hlavní úkoly. Kromě obvyklého shromažďování vlastivědné dokumentace mělo prostřednictvím sbírek napomáhat snahám po zdokonalení technologické a estetické úrovně keramické a sklářské produkce a zajišťovat archeologické památky, každodenně odkrývané při těžbě uhlí a dalších zemních pracích. Tato orientace po desetiletí ovlivňovala práci muzea, které bylo počítáno mezi největší a nejlepší venkovská muzea v Čechách. V r. 1945 muzeum přešlo do správy města a v r. 1947 dostalo do užívání zámek Clary-Aldringenů. V pozdější době spadalo pod Severočeský krajský národní výbor a vykonávalo krajskou funkci. V 90. letech 20. století patřilo mezi organizace zřizované přímo Ministerstvem kultury ČR a od 1.10.2001 působí s nezměněnou funkcí ve zřizovatelské působnosti Ústeckého kraje.

Zaměření: všeobecné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

MUZEUM TEPLICE
Zámecké náměstí 14
415 01 Teplice
GPS: 50.6373503, 13.8259402

Telefon:

+420412359000

Oficiální stránky muzea:

http://www.muzeum-teplice.cz/


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
5,0
Lidé v muzeu
4,5
Služby návštěvníkům
4,0
Doprovodné akce
2,5
Zobrazit všechna hodnocení muzea (2)
4,5
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.