Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Svatopluk Klimeš - Oheň do papíru nezabalíš

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

23. 03. 2018 - 13. 05. 2018

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Vás zve na výstavu Svatopluka Klimeše - Oheň do papíru nezabalíš III Výstava trvá od 23. 3. - 13.5. 2018 Otevřeno denně kromě pondělí od 9-12 a 13-18 hodin

Svatopluk Klimeš se uměleckou tvorbou dotýká mnoha oblastí svého bezprostředního i vzdálenějšího okolí, od nejbližších členů rodiny, od všednodennosti po celosvětové politické události a problémy ekologie anebo ohrožené druhy fauny. Mnohotvárnost jeho témat je podpořena i různorodostí použitých médií. Základním médiem přítomným v celém autorově díle je živel oheň, s jehož energií vede očišťující, obnovující dialog. Oheň má pro něho hodnotu archetypu, zároveň ale vkládá do Klimešových obrazů, kreseb, koláží, objektů či fotografií prvek náhody, vybízející ke hře a stálé pozornosti ke své proměnlivé podstatě. Rozmanitost témat i způsobu provedení vychází z bytostného pocitu svobody, kterou si autor nehodlá nechat vzít žádnými konvencemi.

Na litoměřické výstavě bude prostřednictvím privátních i veřejných témat představena Klimešova tvorba zaměřená na lidské společenství. Otevírá ji cyklus „rodinných“ lightboxů, odsud pak autor díky neobvyklému průvodci  ̶  drobnému poutníkovi  ̶  přichází do Evropy, kterou poznává a předkládá nám ji od bájného stvoření únosem krásné dívky na býku po její současnou tvář.  Tu představuje doslovně, rozsáhlým cyklem tváří mladých Evropanek.

Druhá část výstavy je věnovaná osobitě koncipované oslavě 100. výročí založení Československa. V Klimešově dvojznačném pojetí, v němž se mísí vážné s nevážným, je Československo a současné Česko připomenuto osobnostmi / hlavními pilíři našeho kulturního regionu, důležitými mezníky i současnými otázkami po podobě moderního státu.    

 

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.