Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Krajinou Slezska

Arboretum Nový Dvůr (Slezské zemské muzeum)

Výstava s názvem Krajinou Slezska prezentuje, jakým způsobem se v průběhu 20. století měnila krajina na tomto území. K vidění bude až do března 2016.

Výstava Krajinou Slezska návštěvníkům přiblíží změny, jež tuto oblast v minulosti, především ve 20. století, výrazně poznamenaly. V prostorách Arboreta Nový Dvůr budou mít návštěvníci možnost sledovat proměny krajiny nejen na dobových a současných fotografiích, ale i prostřednictvím ukázek vybraných biotopů.

Na modelaci terénu se výrazně podílelo čtvrtohorní zalednění, které bylo z hlediska geomorfologie pro krajinu dnešního Slezska naprosto zásadní. Pozvolné přetváření divočiny v kulturní krajinu pak probíhalo od neolitu. Zásadní vliv na obraz krajiny měl postupný rozvoj sídel a komunikací a dále pak změny spojené se zemědělstvím či lesním hospodářstvím. V průběhu 19. a 20. století (s nástupem a rozvojem průmyslu) jsou zásahy do krajiny již značné a velice rychlé.

Návštěvníci mohou zhlédnout rovněž exponáty z depozitářů Slezského zemského muzea, například ukázky hmyzu, rostlin či minerálů. Z dílny legendárního preparátora Viléma Borůvky vám představíme jím vypreparované živočichy, kteří mnohdy vypadají vskutku velmi živě


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.