Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Křest nové publikace Slezského zemského muzea

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

Srdečně vás zveme na křest knihy Ondřeje Haničáka, kurátora Slezského zemského muzea, který je autorem publikace Renesanční domy moravsko-slezského pomezí.

Odborná historická kniha představuje doposud opomíjený segment kulturního dědictví specifického regionu na hranici dnešní České republiky a Polské republiky, kterým je měšťanský dům v období renesance. Předkládané závěry, zjištěné na základě výzkumu, opřeného o metody práce uměnovědných a historických disciplín, jsou představeny v kontextu architektonické tvorby širšího středoevropského prostoru. Z odborného hlediska kniha přináší celou plejádu původních zjištění (k dataci, formálním vazbám, autorským připsáním a dalším) řady známých či dříve zcela opomíjených památek jak profánního, tak sakrálního stavitelství. Mimo objektů disponovaných především v primárně zkoumané oblasti (v Opavě, Bruntále, Krnově, Vidnavě) jsou analyzovány a interpretovány také mnohem vzdálenější stavby v dnešním Německu, Polsku, Rakousku či Slovensku.

Akce se koná ve středu 3. února 2016 v 17 hodin v Historické výstavní budově. Součástí večera bude hudební vystoupení žáků a pedagogů Církevní konzervatoře Opava.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.