Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Mezinárodní den muzeí ve Slezském zemském muzeu

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století. Tak zní téma letošního ročníku Mezinárodního dne muzeí, který oslavíme hned ve třech expozičních budovách a areálech Slezského zemského muzea.

V prostorách Historické výstavní budovy budou při této příležitosti vystaveny části exponátů a fotografie sbírkových předmětů zničených během II. světové války. S náročnou prací muzejních konzervátorů a restaurátorů vás od 13 do 16 hodin seznámíme během workshopu, na kterém si s pomocí odborných pracovníků můžete vyzkoušet odlévání sádrových odlitků. V 15 hodin se uskuteční přednáška s názvem „Příběhy z muzejních sbírek“. Historik SZM Ondřej Kolář přiblíží zájemcům vybrané osudy obyvatel Slezska a Ostravska ve 20. století. V průběhu celého dne pak budou probíhat soutěže pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Promítání vzpomínek pamětníků, ukázky deníků a dopisů z II. světové války nebo kvízy budou připraveny v Národním památníku II. světové války. Ve 14 hodin proběhne v multifunkčním sále správní budovy památníku přednáška Terezy Klemensové na téma „České pohraničí – počešťování zeměpisných jmen po roce 1945“. Posluchači se seznámí se situací v pohraničí po skončení II. světové války, kdy docházelo k odněmčování názvů měst, vesnic, ale také hor a dalších míst. V 15.15 hodin začne speciální komentovaná prohlídka zaměřená na historii a současnost památníku.

Na komentované prohlídky expozice Život a dílo Petra Bezruče a výstavy Toulky muzejního fotografa jste zváni do Památníku Petra Bezruče.

Výše uvedené akce se konají v sobotu 20. května 2017 od 9 do 17 hodin. Vstupné zdarma. Více na www.szm.cz.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.