Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Monitorování škodlivých látek v muzejních depozitářích

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

Jakým způsobem se monitorují škodlivé látky v muzejních depozitářích, vám přiblíží přednáška Martina Poláška, restaurátora Slezského zemského muzea.

Hlavním tématem bude problematika údržby vnitřního prostředí depozitářů SZM, ve kterých se nacházejí statisíce jedinečných sbírkových předmětů, na které při dlouhodobém uložení působí velké množství škodlivých látek z okolního prostředí. Od roku 2013 je prováděno jejich systematické monitorování v jednotlivých depozitářích na území města Opavy. Výsledky jsou poté podrobeny důkladné analýze a následně je navrženo řešení, jak omezit vliv škodlivých látek na deponované artefakty.

V rámci přednášky budou prezentovány výsledky tohoto výzkumu v návaznosti na obdobné výzkumy nejen v muzejních, ale i galerijních a archivních institucích v rámci celé České republiky. Představeny pak budou i další možnosti rozvoje péče o muzejní sbírkové předměty ve Slezském zemském muzeu.

Akce se koná ve středu 25. května 2016 v 17 hodin v Historické výstavní budově. Vstupné zdarma.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.