Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Spolky ve Slezsku v zrcadle bohatství muzejních depozitářů

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

Mnoho z původních spolků, které byly v 19. století na našem území aktivní, již dávno neexistuje. Ve sbírkách Slezského zemského muzea se však nacházejí vzácné artefakty, které dokládají jejich rozmanitou a často i velmi záslužnou činnost.

Přednáška Ondřeje Haničáka, kurátora historického pracoviště Slezského zemského muzea, přiblíží zájemcům nejen činnost a historii jednotlivých spolků a sdružení, ale především předměty úzce spjaté s jejich činností. K vidění budou například spolkové kroniky, odznaky, stejnokroje nebo prapory. Prostřednictvím fotografií neopomeneme ani významné památky, které byly z iniciativy a s finanční podporou spolků budovány.

Historie sbírkových předmětů je velmi různorodá. Každý má svůj jedinečný příběh a do muzea se dostal například koupí, darováním nebo úplně náhodou. I mezi předměty týkající se činnosti spolků najdeme unikáty s mnohdy pozoruhodnou historkou o tom, jak se ten či onen artefakt stal součástí muzejní sbírky.

Přednáška se koná ve středu 22. února 2017 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově. Vstupné zdarma. Více na www.szm.cz.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.