Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zneužití svatováclavské tradice v protektorátu Čechy a Morava

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

„Uctíváním Václava Češi vlastně potvrzují, že Václav měl pravdu, když se opíral o Němce. Toho je třeba historicky využít.“

Tato slova zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vystihují, jak nacisté nakládali s nejposvátnějším symbolem a odkazem jednoho z nejvýznamnějších panovníků českých dějin ve znamení říšské propagandy – knížetem Václavem. Na základě historické skutečnosti z 10. století, a to vztahu Václava a saského vévody a východofranckého krále Jindřicha Ptáčníka, se měl český lid zcela podřídit německému národu. Heslo „Vévodo české země, oroduj za nás“ se objevovalo v protektorátním tisku, umělcům i vědcům bylo udělováno vyznamenání Svatováclavská orlice a nacisté také nechali natáčet o knížeti Václavovi film. Přednáška přiblíží vývoj svatováclavské tradice v letech 1939–1945 se zřetelem na její současný význam pro český národ.

Přednáška Pavla Březinského, církevního historika a muzejního pedagoga Slezského zemského muzea, se uskuteční ve středu 21. září 2016 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově SZM, Komenského 10, Opava. Vstupné zdarma.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.