Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Leopold Parma mezi přáteli

Památník Petra Bezruče (Slezské zemské muzeum)

14. 11. 2017 - 15. 04. 2018

Pracoval jako učitel v obecné škole. Nikdy nestudoval malířství. A přesto se z něj stal uznávaný umělec, který ve své tvorbě zobrazoval především beskydskou krajinu.

Největším inspiračním zdrojem byla pro Leopolda Parmu příroda – krása rodného kraje, majestátnost hor, lesní potůčky či staré chalupy rozeseté po beskydských kopcích. Parma nikdy neprošel akademickým výtvarným školením, měl však kolem sebe mnoho přátel, kteří jej inspirovali a dávali mu cenné rady. Břetislav Bartoš předával Parmovi základy akademické školní výuky a brával jej do plenéru, Ferdiš Duša podnítil Parmovu dřevorytovou tvorbu a lásku ke Slovensku. Ve slovenských horách se setkal i s malířem Františkem Hlavicou, se kterým jej pojil blízký vztah k rodnému kraji, Valašsku. Parma všechny tyto podněty vstřebával, avšak nikdy nekopíroval – vytvořil si zcela svébytný výtvarný jazyk.

 

A právě tyto přátelské vztahy budou stěžejním tématem výstavy, prostřednictvím které  Slezské zemské muzeum připomene 50. výročí úmrtí Leopolda Parmy, jež připadne na rok 2018. Zájemcům představíme nejen díla samotného Leopolda, ale i jeho přátel – Ferdiše Duši, Břetislava Bartoše či Bohumíra Jaroňka. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v 17 hodin v Památníku Petra Bezruče, Ostrožná 35, Opava. Výstava bude k vidění do 15. dubna 2018. Další informace najdete na www.szm.cz.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.