Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Petr Bezruč očima současných badatelů

Památník Petra Bezruče (Slezské zemské muzeum)

21. 09. 2017 - 22. 09. 2017

Dílo Petra Bezruče není jen povinným předmětem školní výuky. I v dnešní době je odkaz tohoto slezského básníka živý a stále fascinuje mnoho badatelů z řad odborné i laické veřejnosti.

Přesvědčit se o tom můžete na konferenci, která je určená pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na setkání vystoupí přední literární vědci věnující se životu a dílu Petra Bezruče. Kromě literárněvědných témat budou prezentovány také příspěv­ky z dalších vědních oborů – například z teatrologie, dějin výtvarného umění, muzikologie, muzejnictví či lingvistiky. Přiblížíme vám například Bezručův tvůrčí vývoj, kritické vydání Slezských písní, problematické přijetí osobnosti a díla Petra Bezruče na těšínském Slezsku, ale i to, čím Bezruč inspiroval třeba slováckého básníka Hugo Sonnenscheina zvaného Sonka. Prostřednictvím dalších příspěvků, které na akci zazní, vás seznámíme s vlivem Bezručova díla na některé umělce z řad výtvarníků či hudebních skladatelů a také s tím, proč je vznik jeho sbírky spojen s několika záhadami. Součástí programu bude rovněž prohlídka výstavy mapující život a dílo Petra Bezruče a večerní kulturní program.

Konference, která se koná u příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče, se uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2017 v opavském Klubu Art. Další informace včetně podrobného programu najdete také na www.szm.cz.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.