Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Ohodnoťte muzeum

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Galerie Slováckého muzea se stala nejdůležitějším a nejvýznamějším místem galeristů v okrese Uherské Hradiště. Prolíná se zde tvorba významných českých i zahraničních tvůrců všech uměleckých proudů. Výstavní prostory každoročně využívají také v doprovodném programu organizátoři Letní filmové školy (LFŠ).


5,0
Celkový dojem z muzea

Budova bývalé vojenské zbrojnice je dominantou dnešní Otakarovy ulice a přilehlého okolí. Barokní architektura interesantně zaplňuje prostor, kudy v minulosti vedlo opevnění města, a později byla obklopena další novodobou výstavbou. Svým vzhledem a polohou je přitažlivým místem pro setkání s výtvarným uměním.

Umělecká sbírka Slováckého muzea je umístěna v budově bývalé vojenské zbrojnice, která při zásadní rekonstrukci na přelomu 50. a 60. let byla přizpůsobena potřebám galerijního využití. Historicky cenný barokní objekt byl dostaven v r. 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. Poměrně rozsáhlá stavba je řešena jako dvoukřídlé těleso s přilehlým čtvercovým nádvořím v zadním traktu. Na čelní straně fasády je dominantním prvkem vstupní portál zdobený vojenskými atributy, v opačném pohledu je levé křídlo doplněno půlkruhovou věží, v jejímž plášti je původní dřevěné schodiště spirálovitě vybíhající přes obě podlaží až do půdních prostor. Další významnou cenností je dochovaná nástěnná kartuše pocházející z dílny Baldassara Fontany. Dokladem řemeslné zručnosti je trámový strop v prvním poschodí pravého křídla a zvláště pozoruhodný je půdní prostor (dnes výstavní sál s expozicí), kde je zachována barokní vazba krovů ve tvaru ondřejských křížů. Původnímu účelu – vojenské zbrojnici – přestala budova sloužit na počátku 80. let 18. století. Po mnoha různých využitích se budova dostala ve druhé polovině 20. století do majetku Slováckého muzea, které zde vybudovalo novou galerii (pro veřejnost otevřena 21. října 1962). Při druhé rekonstrukci (1990–1992) byl objekt přizpůsoben současným požadavkům galerijní praxe, přičemž interiér byl vybaven novými technickými prvky. Třetí rekonstrukce (1997–1998) byla nutností po povodních a stala se symbolem mimořádného úsilí o záchranu celého objektu (Galerie SM byla nejpoškozenější památkově chráněnou stavbou v oblasti Moravy).

Roční výstavní programy jsou zpracovávány s důrazem na kvalitu, jednotlivé výtvarné disciplíny, časový a vývojový záběr. V pestré skladbě je prezentována tvorba jak moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů. Prostorové možnosti Galerie SM, její vybavení a reprezentativní vzhled dovoluje navazovat spolupráci s významnými uměleckými osobnostmi. Mimo výstavní činnost jsou v prostorách galerie pořádány pravidelné kulturní programy (koncerty, módní přehlídky, divadelní představení atd.). Ve spektru dalších aktivit kromě metodické pomoci (pro soukromé majitele a instituce, odborné konzultace se studenty aj.) je programově zaměřována pozornost také na mládež v různých věkových kategoriích (přednášky, výklady k výstavám, tvořivé programy). V rámci rozsáhlého projektu Slováckého muzea orientovaného na kulturní výchovu mládeže realizuje Galerie SM speciální program pro předškolní věk, který přiměřeným způsobem vysvětluje základní pojmy z výtvarného umění.

Galerie Slováckého muzea vychází nejen z tradičních a osvědčených poznatků své dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti dalšího obohacení a rozšíření svých aktivit. Podrobnější informace o uměnovědném oboru Slováckého muzea lze nalézt v publikaci vydané v roce 1999.

Zaměření: umění, galerie

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky

Přírůstky 2012-2022

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Umělecká sbírka Slováckého muzea se za více než 100 let své existence rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů. Poklady ze sbírkového fondu Galerie Slováckého muzea slaví 60. výročí svého vzniku.   Šedesát let existence Galerie Slováckého muzea v barokní budově bývalé vojenské zbrojnice je příležitostí k oslavě. A jak jinak než novými výstavami, které budou zahájeny ve čtvrtek 10. března 2022 v 17.00 hodin. „V sálech prvního patra poprvé veřejnosti představíme výběr z tvorby vynikajícího malíře Lubomíra Typlta, originálního malíře i textaře, jehož tvorba se vymyká všemu, co je v Česku k vidění a slyšení. Jeho obrazy jsou krajně znepokojivé, malby syrových figur, často s potměšilým výrazem a vždy v sytých a kontrastních barvách, které utvářejí neopakovatelnou atmosféru, diváka vtahují do děje. Dále naši návštěvníci uvidí výběr z přírůstků galerie za posledních 10 let,“ avizuje Milada Frolcová, kurátorka Galerie Slováckého muzea a výstavy Přírůstky 2012–2022, která je umístěna do přízemního sálu, a dodává: „vzhledem k již tři roky trvající pandemii mnoho lidí ani nevidělo novou stálou expozici, proto věřím, že je to pro veřejnost ve správný čas a že budou moci tak zaměřit svou pozornost i na kulturnější rozměr našich všedních dnů.“ Výstava Přírůstky 2012–2022 dokumentuje velmi důležitou, a přitom ne příliš zveřejňovanou, součást činnosti instituce, kterou je práce se sbírkami a péče o ně. Od počátků vzniku Slováckého muzea v roce 1914 byl součástí sbírkového fondu také materiál uměleckého charakteru. „S postupným nárůstem konvolutu umění a rekonstrukcí budovy bývalé vojenské zbrojnice v Otakarově ulici 103 (1958–1962) začalo období systematického rozšiřování výtvarného fondu. Nákupní aktivity nově vzniklé Galerie SM se soustřeďovaly hlavně na regionální tvorbu autorů několika generací minulých i současných významných umělců, a na vybraná díla výtvarníků, kteří regionem prošli, tvořili zde a současně patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění, a také na díla významných bývalých žáků uherskohradišťské „umprumky“,“ popisuje Frolcová škálu tvůrčí rozmanitosti, na kterou se můžete těšit. Za více než sto let své existence se sbírka rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů sbírkových předmětů, z nichž 34 artefaktů bylo zakoupeno a 191 kusů tvoří díla, která byla muzeu darována. „V novodobých přírůstcích najdeme artefakty od významných českých a moravských umělců např. A. Frolky, F. Hodonského, T. Měšťánka, J. Mžyka, O. Olivy, E. Ovčáčka, M. Švabinského, I. Theimera, Z. Tománka, I. Vaculkové, V. Vašíčka a mnoho dalších, které region Slovácko různorodě ovlivnil při své tvorbě,“ uzavírá Frolcová.   Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 10. března v 17.00 hodin. Výstavy potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: PhDr. Milada Frolcová, historik umění Galerie Slováckého muzea, mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum      

Přečíst více

Lubomír Typlt

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Lubomír Typlt (*1975) studoval malířství na vysokých uměleckých školách VŠUP v Praze, FaVU v Brně a také na Kunstakademii Düsseldorf. Od roku 1998 vystavuje v Čechách i v zahraničí. Patří mezi naše nejvýznamnější současné autory. Lubomír Typlt (* 1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol VŠUP v Praze a FaVU v Brně také Kunstakademii Düsseldorf, kde studoval u významných profesorů Markuse Lüpertze či Gerharda Merze. Studia dokončil jako mistrovský žák A. R. Pencka. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická kontrastní a nebývale variovaná barevnost. Na svých plátnech rozvíjí osobitý mýtus o lidském jedinci, a to s gestickou malířskou živostí a spontánností. Lubomír Typlt od roku 1998 samostatně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Násilí či hrozba násilí, které se Typltovou tvorbou táhne jako červená nit, je obvykle vpleteno do příběhů. Zdá se, jako by umělec občas znázorňoval rébusy, které máme vyřešit. Tento smysl pro tajemno je často navozen Typltovým opakováním. Rozhodnutí vyzkoušet a zopakovat stejnou postavu nás znovu a znovu nutí ptát se proč, přičemž nás zároveň navádí do oblasti science fiction, klonování a eugeniky. V některých svých obrazech Typlt využívá dynamiku dokonalých protějšků pro dynamický a strašidelný účinek. V hlavě nám tak nutně naskakují myšlenky o klonování či představy o dvojnících, které nás vytrhávají z našeho „normálního“ snění, a vyvstávají otázky, co se nachází za tím psychedelickým pohledem, který nám autor předkládá.  Typlt se již na počátku své umělecké dráhy odmítl vydat jednoduchou cestou. Namísto toho se rozhodl vydat dvěma souběžnými cestami, a přesto zásadně odlišnými. Na jedné straně ho zajímaly geometrické stroje, které objevoval ve svých obrazech, kresbách a plastikách (v rané fázi), na druhé pak tvořil figurativní malby. Dějiny umění zpravidla pojednávají o školách a hnutích, zahrnují ale i osobnosti, které se drží stranou od svých souputníků a odmítají se přizpůsobit – jak akademickým očekáváním a pravidlům, tak společenským zvykům a sociálním konvencím. Bez těchto výrazných osobností a jejich odmítání ohnout hřbet a podvolit se systémům či zvyklostem by umění bylo mnohem méně barvité, pozoruhodné a zajímavé. Ať už jde o nekonformní, vizionářské, či jen čistě zarputilé umělce, jejich neobyčejné vize z nich v rámci dějin umění činí klíčové osobnosti. Lubomír Typlt takovým umělcem je. Výstava Lubomíra Typlta v Galerii Slováckého muzea, která letos slaví 60 let své existence, bude zahájena 10. března v 17 hodin a potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: MgA. Lukáš Malina, kurátor výstavy mobil: 734 282 497, e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum  

Přečíst více


Kontakty

Adresa:

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti
Otakarova ul. 103
686 01 Uherské Hradiště
GPS: 49.071816818748, 17.457757081476

Telefon:

+420572552425

Oficiální stránky muzea:

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/9/


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
5,0
Lidé v muzeu
5,0
Služby návštěvníkům
5,0
Doprovodné akce
1,7
Zobrazit všechna hodnocení muzea (24)
5,0
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Aktuality

Přírůstky 2012-2022

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Umělecká sbírka Slováckého muzea se za více než 100 let své existence rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů. Poklady ze sbírkového fondu Galerie Slováckého muzea slaví 60. výročí svého vzniku.   Šedesát let existence Galerie Slováckého muzea v barokní budově bývalé vojenské zbrojnice je příležitostí k oslavě. A jak jinak než novými výstavami, které budou zahájeny ve čtvrtek 10. března 2022 v 17.00 hodin. „V sálech prvního patra poprvé veřejnosti představíme výběr z tvorby vynikajícího malíře Lubomíra Typlta, originálního malíře i textaře, jehož tvorba se vymyká všemu, co je v Česku k vidění a slyšení. Jeho obrazy jsou krajně znepokojivé, malby syrových figur, často s potměšilým výrazem a vždy v sytých a kontrastních barvách, které utvářejí neopakovatelnou atmosféru, diváka vtahují do děje. Dále naši návštěvníci uvidí výběr z přírůstků galerie za posledních 10 let,“ avizuje Milada Frolcová, kurátorka Galerie Slováckého muzea a výstavy Přírůstky 2012–2022, která je umístěna do přízemního sálu, a dodává: „vzhledem k již tři roky trvající pandemii mnoho lidí ani nevidělo novou stálou expozici, proto věřím, že je to pro veřejnost ve správný čas a že budou moci tak zaměřit svou pozornost i na kulturnější rozměr našich všedních dnů.“ Výstava Přírůstky 2012–2022 dokumentuje velmi důležitou, a přitom ne příliš zveřejňovanou, součást činnosti instituce, kterou je práce se sbírkami a péče o ně. Od počátků vzniku Slováckého muzea v roce 1914 byl součástí sbírkového fondu také materiál uměleckého charakteru. „S postupným nárůstem konvolutu umění a rekonstrukcí budovy bývalé vojenské zbrojnice v Otakarově ulici 103 (1958–1962) začalo období systematického rozšiřování výtvarného fondu. Nákupní aktivity nově vzniklé Galerie SM se soustřeďovaly hlavně na regionální tvorbu autorů několika generací minulých i současných významných umělců, a na vybraná díla výtvarníků, kteří regionem prošli, tvořili zde a současně patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění, a také na díla významných bývalých žáků uherskohradišťské „umprumky“,“ popisuje Frolcová škálu tvůrčí rozmanitosti, na kterou se můžete těšit. Za více než sto let své existence se sbírka rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů sbírkových předmětů, z nichž 34 artefaktů bylo zakoupeno a 191 kusů tvoří díla, která byla muzeu darována. „V novodobých přírůstcích najdeme artefakty od významných českých a moravských umělců např. A. Frolky, F. Hodonského, T. Měšťánka, J. Mžyka, O. Olivy, E. Ovčáčka, M. Švabinského, I. Theimera, Z. Tománka, I. Vaculkové, V. Vašíčka a mnoho dalších, které region Slovácko různorodě ovlivnil při své tvorbě,“ uzavírá Frolcová.   Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 10. března v 17.00 hodin. Výstavy potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: PhDr. Milada Frolcová, historik umění Galerie Slováckého muzea, mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum      

Přečíst více

Lubomír Typlt

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Lubomír Typlt (*1975) studoval malířství na vysokých uměleckých školách VŠUP v Praze, FaVU v Brně a také na Kunstakademii Düsseldorf. Od roku 1998 vystavuje v Čechách i v zahraničí. Patří mezi naše nejvýznamnější současné autory. Lubomír Typlt (* 1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol VŠUP v Praze a FaVU v Brně také Kunstakademii Düsseldorf, kde studoval u významných profesorů Markuse Lüpertze či Gerharda Merze. Studia dokončil jako mistrovský žák A. R. Pencka. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická kontrastní a nebývale variovaná barevnost. Na svých plátnech rozvíjí osobitý mýtus o lidském jedinci, a to s gestickou malířskou živostí a spontánností. Lubomír Typlt od roku 1998 samostatně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Násilí či hrozba násilí, které se Typltovou tvorbou táhne jako červená nit, je obvykle vpleteno do příběhů. Zdá se, jako by umělec občas znázorňoval rébusy, které máme vyřešit. Tento smysl pro tajemno je často navozen Typltovým opakováním. Rozhodnutí vyzkoušet a zopakovat stejnou postavu nás znovu a znovu nutí ptát se proč, přičemž nás zároveň navádí do oblasti science fiction, klonování a eugeniky. V některých svých obrazech Typlt využívá dynamiku dokonalých protějšků pro dynamický a strašidelný účinek. V hlavě nám tak nutně naskakují myšlenky o klonování či představy o dvojnících, které nás vytrhávají z našeho „normálního“ snění, a vyvstávají otázky, co se nachází za tím psychedelickým pohledem, který nám autor předkládá.  Typlt se již na počátku své umělecké dráhy odmítl vydat jednoduchou cestou. Namísto toho se rozhodl vydat dvěma souběžnými cestami, a přesto zásadně odlišnými. Na jedné straně ho zajímaly geometrické stroje, které objevoval ve svých obrazech, kresbách a plastikách (v rané fázi), na druhé pak tvořil figurativní malby. Dějiny umění zpravidla pojednávají o školách a hnutích, zahrnují ale i osobnosti, které se drží stranou od svých souputníků a odmítají se přizpůsobit – jak akademickým očekáváním a pravidlům, tak společenským zvykům a sociálním konvencím. Bez těchto výrazných osobností a jejich odmítání ohnout hřbet a podvolit se systémům či zvyklostem by umění bylo mnohem méně barvité, pozoruhodné a zajímavé. Ať už jde o nekonformní, vizionářské, či jen čistě zarputilé umělce, jejich neobyčejné vize z nich v rámci dějin umění činí klíčové osobnosti. Lubomír Typlt takovým umělcem je. Výstava Lubomíra Typlta v Galerii Slováckého muzea, která letos slaví 60 let své existence, bude zahájena 10. března v 17 hodin a potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: MgA. Lukáš Malina, kurátor výstavy mobil: 734 282 497, e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.