Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Online přednáška ZČU: Fenomén bezdomovectví

Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáška ZČU: Fenomén bezdomovectví Přednáší doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. Akce začíná v 18.30

Cílem přednášky je obrátit pozornost k tématu, které nejen v českém prostředí představuje dlouhodobý sociální problém. V rámci přednášky budou přiblíženy základní problémy spojené s fenoménem bezdomovectví a možná řešení. Celá problematika bude přiblížena na výzkumech realizovaných v Plzni.
Pokud situace dovolí, přednáška se uskuteční prezenčně v informačním centru Staré synagogy, v opačném případě přes ZOOM. O odkaz si zažádejte na zoom@zoplzen.cz
Koná se ve spolupráci s ZČU za podpory NFOH

Vyhledat muzeum


Aktuality

Online cyklus - Židovské hřbitovy - Okolí Plzně - Rokycansko a Brdy II.


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Okolí Plzně - Rokycansko a Brdy 2. Přednáší: PhDr.Ing. Václav Fred Chvátal V našem povídání o venkovských židovských hřbitovech jsme se už přesunuli východně za hranice Plzeňského kraje, přesto však ještě neopouštíme okolí Plzně. Tentokrát navštívíme 4 hřbitovy na opačné straně pohoří Brd, a to Kamennou u Příbrami, Kamýk, Liteň a Čelinu, a jako vždy nahlédneme i do osudů místních synagog. Koná se za podpory NFOH. pro link pište na adresu zoom@zoplzan.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem

Přečíst více

Online cyklus - Různé chutě judaismu - Mudrcové talmudu - Eliša ben Abuja řečený Acher


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáška Sylvie Wittmannová z cyklu Různé chutě judaismu. Akce začíná v 17 hodin Pokud to dovolí aktuální situace, pořádáme akci ve Staré synagoze a streamujeme přes zoom. Chcete se dozvědět víc o mudrcích talmudu? Připojte se k nám. Akce by se měla konat v domě Šámese. Nedovolí-li to aktuální situace, proběhne přednáška přes Zoom. Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem

Přečíst více

Online cyklus - Různé chutě judaismu - Mudrcové talmudu - rabi Šimon ben Azai a ben Zoma


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáška Sylvie Wittmannová z cyklu Různé chutě judaismu. Akce začíná v 17 hodin Pokud to dovolí aktuální situace, pořádáme akci ve Staré synagoze a streamujeme přes zoom. Chcete se dozvědět víc o mudrcích talmudu? Připojte se k nám. Akce by se měla konat v domě Šámese. Nedovolí-li to aktuální situace, proběhne přednáška přes Zoom. Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.