Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba po areálu Svaté Hory

Ohodnoťte muzeum

V roce 2015 prošel celý areál Svaté Hory náročnou rekonstrukcí, a tak je naše nabídka rozšířena i o nové velké muzeum. Můžete tak lépe poznat jedinečný barokní skvost v srdci České republiky.


0,0
Celkový dojem z muzea

Svatohorské muzeum není zvenčí vidět, protože se nachází pod celým severním ambitem ve dvou patrech. Návštěvníci přicházejí do prodejny a infocentra v ambitech, kde celá prohlídka začíná. Cestou z muzea si pak prohlédnou barokní pec, jež byla překvapivě objevena v přízemí kláštera. Velmi zajímavá expozice v prvním patře nově zrekonstruovaných prostor vypovídá o historii Svaté Hory. Jednotlivé události jsou zde na časové ose zařazeny mezi významné body v dějinách Českých zemí. Začíná se u první zmínky o křesťanství v Čechách, a končí událostmi nedávné doby. Významné mezníky v dějinách jsou na ose vyznačeny červeně, a při chůzi kolem se rozsvítí, aby na sebe upozornily. Pro děti jsou na časové ose k dispozici samostatné symboly, které souvisí s pracovními listy zpracovanými pro dvě různé věkové kategorie. První místnost je věnována sošce Panny Marie Svatohorské a jezuitskému řádu. Je zde mapa působení jezuitů v jednotlivých obdobích. Na obrazovce naleznete prezentaci o jezuitském řádu v Čechách, vytvořenou paní PhDr. Věrou Smolovou ze Státního okresního archivu Příbram, jež se na podobě muzea podílela. Následná místnost prezentuje na obrazovkách soubor unikátních stavebních plánů ze 17. století a fotografie zachycující různé události na Svaté Hoře. Uprostřed místnosti jsou zasazeny barokní dveře, které byly nalezeny při rekonstrukci a následně zrestaurovány. Jimi můžete symbolicky projít do barokní doby. Za dveřmi začíná již výše zmíněná časová osa. Projdete-li dalším průchodem, ocitnete se v hlavní části muzea, která byla původně jezuity plánována jako krypta, ale nikdy se takto nepoužila. Zde projektor promítá fáze výstavby Svaté Hory a soubor čtyř animovaných filmů o důležitých událostech spjatých s tímto místem. Nalevo od plátna pokračuje časová osa. Jednotlivé vitríny jsou zaplněny předměty, které se tematicky vztahují k době uvedené na časové ose. Ve spodní části jsou předměty, které byly nalezeny během archeologického výzkumu, a to při poslední rekonstrukci v roce 2015. Horní části vitrín obsahují předměty ze sbírkových fondů Svaté Hory. Muzeem Vás provází i šatičky Panny Marie Svatohorské, které se vztahují jak k daným obdobím, tak datačně k exponátům pod nimi. Tedy od těch nejstarších dochovaných, až po ty moderní maskáčové vzešlé z dětské soutěže v roce 2012. Na cortenových panelech jsou detailněji popsané události z dějin Svaté Hory, které jsou doloženy fotografiemi společně s ikonografií. Největší vitrína obsahuje model Svaté Hory, jenž zachycuje její podobu takovou, jaká měla být po kompletní dostavbě v 17. století. Na konci místnosti jsou odkryty odvodňovací kanálky a nález dětského hrobu, který je datačně starší než barokní komplex a náležel ke hřbitovu kolem původní kaple. Výše zmíněné situace byly archeologicky odkryty a ponechány v původním nálezovém stavu. Během průchodu touto kryptou si můžete povšimnout zvláštností na cihlách, ze kterých je prostor stavěn. Některé totiž nesou stopy prstů dělníků, kteří je vyráběli a zároveň tím také značili jednotlivé výrobní várky. Expozice pokračuje po schodišti dolů k jedné ze studen, kde naleznete informace týkající se zásobení Svaté Hory vodou. Prohlídka muzea končí u paty objevené barokní pece, kde je možné shlédnout její zrekonstruovaný stav. U pece jsou vystaveny plotny, na kterých se pekly hostie a oplatky. Z expozice se můžete vrátit do prodejny a infocentra schodištěm či výtahovou plošinou, která činí muzeum bezbariérovým. Zřizovatelem a provozovatelem muzea je Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Více se dozvíte na www.svata-hora.cz nebo na tel. 731 619 800. Jsme členy Asociace muzeí a galerií ČR.

Zaměření: všeobecné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba po areálu Svaté Hory
Svatá Hora 591
261 01 Příbram
GPS: 49.685600710614, 14.017876846033

Telefon:

+420318429943;+420731619800


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
0,0
Lidé v muzeu
0,0
Služby návštěvníkům
0,0
Doprovodné akce
0,0
Zobrazit všechna hodnocení muzea (0)
0,0
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.