Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Až na kov

Technické muzeum v Brně

23. 10. 2015 - 28. 02. 2016

Výstava o záchraně historických kovových předmětů poškozených požárem.

Přibližuje způsoby ochrany památek před ohnivým nebezpečím a způsoby záchrany požárem poškozených cenností  Na příkladu požárem zničeného hradu Krásna Hôrka na Slovensku, kde bylo v roce 2012 poškozeno 342 sbírkových předmětů, střecha a části expozic.  Nejvíce oheň zasáhl zbrojnici, kde byla největší muzejní sbírka zbraní na Slovensku. Došlo k poškození 137 kusů zbraní a zbroje. Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) nabídlo ošetření sbírkových předmětů, které byly zasaženy teplotou přesahující 700 stupňů Celsia. Celkově tak  v letech 2013 až 2015 konzervovalo-restaurovalo více než 77 sbírkových předmětů poškozených ohněm. Na vybraných prezentovaných exponátech je dokladován požadovaný rozsah materiálového průzkumu, konzervátorsko-restaurátorské práce, ale samozřejmě i řemeslná kvalita a krása orientálních zbraní, která je stále patrná i po tak ničivé katastrofě. Výstavu doprovází videoprojekce.

Záštitu nad projektem převzali ministři kultury obou zemí.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.