Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Designéra!

Technické muzeum v Brně

26. 06. 2017 - 30. 09. 2017

Výstava vybraných prací z historie oboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Zhruba 20 let je na brněnském  Vysokém učení technickém otevřený obor průmyslový design, který jako jeden z mála designerských oborů v ČR nabízí vzdělávání studentů v ryze technických oborech, jako je např. pružnost pevnost, i v oborech uměleckých.

Letištní tahač.

K historii, ale i k současnosti se obrací výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem Designéra!  Jedná se o retrospektivně-perspektivní výstavu vybraných prací studentů oboru od 90. let minulého století. až po současnost. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům práci designérů i samotného designéra, tedy člověka se schopností myslet analyticky, nacházet inovativní řešení a hledat souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy.

Ze současných diplomových prací realizátoři vybrali například návrh kloubové řezačky, vizi letištního tahače či design ortézy založený na parametrickém modelování. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout vize obráběcích strojů pro nové tisíciletí studentů čtvrtého ročníku oboru nebo ukázky školních prací absolventů, kteří dnes již sklízí pracovní úspěchy v renomovaných firmách.

Výstava je přístupná v Technickém muzeu v Brně do 30. září 2017.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.