Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět

Technické muzeum v Brně

27. 02. 2018 - 10. 06. 2018

Výstava věnovaná hluchoslepému spisovateli, filozofovi a novináři, ale především tvůrci prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé.

Do historie se Hieronymus Lorm zapsal nejen jako hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi – Lormova. Tento komunikační systém, založený na dotycích a stiscích dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a dnes patří mezi základní komunikační systémy hluchoslepých.

Hieronymus Lorm, vlastním jménem Heinrich Landesmann, se narodil roku 1821 v Mikulově. V šestnácti letech přišel o sluch a částečně o zrak, který postupem života ztratil úplně. Ještě před definitivní ztrátou zraku vytvořil systém, který mu umožňoval dále komunikovat s rodinou. I přes totální hluchoslepotu dál tvořil a udržoval čilé kontakty se známými literárními osobnostmi své doby. Posledních deset let svého života prožil v Brně. Zemřel roku 1902 a je pochován na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

Vedle připomínky této osobnosti je výstava věnována tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci mají možnost blíže se seznámit s neznámým světem hluchoslepých. Na interaktivním panelu si mohou sami vyzkoušet, jak se komunikuje pomocí Lormovy abecedy. Část expozice je věnována umělecké tvorbě osob s hluchoslepotou a soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, kterou každé dva roky pořádá v literární a výtvarné oblasti spolek LORM z.s. Vybraná vítězná díla z této soutěže jsou na výstavě také k vidění.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.