Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Industriální Brno 2023 – přednášky a komentované vycházky

Technické muzeum v Brně

04. 05. 2023 - 28. 05. 2023

Technické muzeum v Brně pořádá letos opět Cyklus přednášek a komentovaných vycházek pro veřejnost

Technické muzeum v Brně pořádá již tradiční Cyklus přednášek a vycházek pro veřejnost věnující se historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna a Brněnska


Přednáška 4. května 2023

Petr Kubínský (vedoucí hornické sekce Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska): Rosicko-oslavanský uhelný revír (1755-1992)

Anotace: Pro rozvoj průmyslového podnikání v Brně bylo nalezení blízkého zdroje uhlí klíčovým momentem. Přednáška o zaniklé těžbě v Rosicko-oslavanské uhelné pánvi seznámí s historií revíru. Přijď mezi nás, havíře Rosických uhelných dolů! Černé uhlí z nejhlubších dolů v republice, palivová základna průmyslového Brna. To byl Rosicko - oslavanský uhelný revír. 

Technické muzeum v Brně, od 16,30 hod., přednáškový sál - 4. patro, vstupné zdarma.Vycházka 6. května 2023

Božena Pátková (Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska): Hornictví a energetika Rosicko-oslavanska

Komentovaná procházka po expozici Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska umístěné na zámku v Oslavanech se bude věnovat historií dobývání černého uhlí v Rosicko-oslavanské pánvi. Součástí expozice je i maketa důlní chodby s rubáním ve skutečné velikosti s důlní lokomotivou. Další část exkurze se bude věnovat oslavanské elektrárně jakožto první parní velkoelektrárně na Moravě (činné mezi lety 1913–1993).

Sraz účastníků 6. května v 9,30 hod. na nádvoří renesančního zámku v Oslavanech. Délka exkurze přibližně 120 min. Vstupné 100/50 Kč (dospělý/dítě či senior). Počet účastníků max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 5. 5. na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 732264594.Přednáška 11. května 2023

Ing. Jiří Mrkos: Cesta tepla: brněnské teplárenské provozy pro rozvoj průmyslu a komfort domácností

Anotace: Příběh první teplárny v tehdejším Československu se začal psát ve 20. letech minulého století. Na svou dobu velmi progresivně řešená stavba se stala symbolem Brna jako pokrokového průmyslového města. Postupem času k teplárně na Špitálce přibyly další provozy zásobující obyvatele města teplem.

Technické muzeum v Brně, od 16,30 hod., přednáškový sál - 4. patro, vstupné zdarma.Vycházka 13. května 2023

Jaroslav Zoubek (starosta městyse Svitávka): Komentovaná prohlídka vil textilních magnátů rodiny Löw-Beer ve Svitávce

Ve Svitávce se nachází dvě významné secesní stavby z počátku 20 století. Patřily významné židovské podnikatelské rodině Löw Beer pocházející z nedalekých Boskovic. Málokdo ví, že tyto stavby, které jsou kulturními památkami, mají velkou vazbu na slavnou brněnskou vilu Tugendhat. V roce 2013 vznikl společný projekt MAS Boskovicko plus a MAS Svitava „Löw-Beerovy vily“, který zajistil jejich opravu. Vilami bude provádět starosta Svitávky.

Sraz účastníků 13. května v 14.15 hod. před tzv. Velkou Löw Beerovou vilou (v současnosti zde sídlí MÚ), ul. Hybešova. Délka exkurze přibližně 120 min. Vstupné dobrovolné - na pokrytí nákladů spojených s údržbou objektů. Počet účastníků max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 12. 5. na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 732264594.Přednáška 18. května 2023     

Ing. Jiří Kotrman (historik železniční dopravy): Železniční vlečky na břehu Svitavy

Anotace:  V 80. a 90. letech 19. století, kdy začaly jezdit vlaky po trati z Brna do Tišnova a po Svitavské pobřežní dráze, se železniční koleje objevily na pravém břehu řeky Svitavy. Řada podniků a firem si následně vybudovala železniční vlečky pro usnadnění dovozu surovin a odvozu hotových výrobků. Obě zmíněné železniční tratě i vlečky v této oblasti prošly zajímavým historickým vývojem. V současné době osiřelé koleje, po kterých občas projede vlečkový vlak, zde připomínají někdejší silnou železniční dopravu i slávu brněnského průmyslu.

Technické muzeum v Brně, od 16,30 hod., přednáškový sál - 4. patro, vstupné zdarma.Vycházka 21. května 2023 (neděle)

Mgr. Michal Doležel: Náhrobky významných osobností na Ústředním hřbitově

Anotace: Brněnský Ústřední hřbitov / Zentralfriedhof byl založen v 80. letech 19. století, kdy nahradil starší Městský hřbitov, který se nacházel při dnešní Kounicově ulici. Architektem Ústředního hřbitova se stal Alois Prastorfer, absolvent vídeňské Akademie výtvarných umění. Prastorferův projekt odrážel ekonomické postavení jednoho z nejvýznamnějších průmyslových měst rakouské monarchie, a tak se zde měla soustředit kvalitní architektura a náhrobky významných brněnských rodin. Bohužel radikálním způsobem do vývoje a podoby hřbitova zasáhly obě světové války. Snaha vypořádávat se s německými stopami ve městě se nevyhnula ani Ústřednímu hřbitovu, na kterém byly odstraňovány náhrobky německých rodin. I přesto se zde do dnešních dnů dochovaly náhrobky významných osobností, jakými byli Ernst Johann Herring, Adolf Löw, Karel Wawra, Adolf Ripka von Rechthofen a dalších. Komentovaná procházka vás provede nejstarší částí hřbitova a seznámí vás jak s jeho vývojem, tak i s příběhy osobností, které kdysi spoluvytvářeli město Brno.

Sraz účastníků v neděli 21. května v 10.00 hod. před hlavním vstupem do areálu Ústředního hřbitova – Vídeňská 96, Brno. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast zdarma. Počet účastníků max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 19. 5. na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 732264594.Vycházka 28. května 2023 (neděle)

Mgr. Michal Doležel: Náhrobky významných osobností na židovském hřbitově v Brně-Židenicích

Anotace: Židovský hřbitov je jedním ze zdejších míst paměti. Jeho založení je spojeno s přítomností židovského etnika v Brně od poloviny 19. století a reflektuje jeho dynamický vývoj až do období druhé světové války. Celá řada židovských rodin byla pro město Brno výrazná a nesmazatelně se zapsala mimo jiné i do jeho podoby. Na hřbitově tak odpočívají průmyslníci a podnikatelé jako bratři Gomperzovi, Morgensternovi, Hechtovi, Löw-Beerovi a další.  

Sraz účastníků v neděli 28. května v 10.00 hod. před hlavním vstupem do areálu Židovského hřbitova, Nezamyslova 27, Brno-Židenice. Délka exkurze přibližně 120 min. Účast zdarma. Počet účastníků max. 30 osob. Přihlášky na exkurzi přijímáme do 26. 5. na adrese: mertova@tmbrno.cz, tel. 732264594.

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.