Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

IX. mezinárodní setkání flašinetářů v Brně

Technické muzeum v Brně

10. 08. 2018 - 12. 08. 2018

Už podeváté se flašinetáři z evropských zemí setkají v Brně, aby předvedli své historické flašinety a oživili ulice města Brna hudbou a zpěvem. Letos poprvné budou k vidění i velkorozměrné pouťové flašinety.

První písně budou patřit veřejnosti už v pátek 10. 8. 2018 od 16.00 do 18.00, kdy budou domácí i zahraniční flašinetáři z Itálie, Německa či Slovinska procházet městem a hrát.

V sobotu 11. 8. od 14.00 se na náměstí Svobody setkají všichni účastníci, aby představili svůj program, který letos doplní pouliční umělci Divadla Maxe Fische, Muzejní maringotky či košického Divadla v kufri. Flašinety budou v ulicích znít až do 18.00.

Pouliční umělce můžete zastihnout v centru města také v neděli 12. 8. od 14.00. V 17.00 pak před hotelem Slavia proběhne malý happening.

Diváci letošního setkání budou mít jedinečnou příležitost poprvé v Brně spatřit i velkorozměrné pouťové flašinety, a to 11. a 12. 8. od 15.00 do 17.00 na Moravském náměstí.

Setkání flašinetářů ukončí tradiční benefiční koncert v Červeném kostele. Uskuteční se v neděli 12. 8. v 19.00 a jeho výtěžek v plné výši věnují účinkující a Technické muzeum v Brně na podporu asociace Paspoint z.ú., která poskytuje pomoc lidem s poruchami autistického spektra (PAS).


Vyhledat muzeum


Aktuality

Přijďte si vyrobit dřevěný vánoční stromeček do Technického muzea v Brně

03. 12. 2022 - 04. 12. 2022
Technické muzeum v Brně

Výroba vánoční dekorace ve výtvarně-technické dílně Technickém muzeu v Brně Máte rádi vánoční dekorace a rádi tvoříte? Přijďte si za námi do Technického muzea v Brně zpestřit letošní druhý adventní víkend. Vyrobíte si netradiční dřevěný stromeček, který si ozdobíte dle vlastní fantazie. Navíc vám bude odměnou i příjemně strávený adventní čas. Víkendová vánoční dílna v Technickém muzeu v Brně se uskuteční v následujících termínech: sobota 3. 12. 2022, 10.00–12.00 / 13.00–15.00 neděle 4. 12. 2022, 10.00–12.00 / 13.00–15.00 V naší dílně Vám poskytneme veškerý výtvarný materiál, ale pokud budete mít vlastní nápady na dozdobení stromečku, můžete si samozřejmě dekorace přinést s sebou. Cena za dílnu je 100 Kč na osobu. Dílna je vhodná pro dospělé a děti od 10 let pracující za pomoci rodičů. Kapacita dílny je omezená (max. 10 osob). Prosím, zarezervujte si předem své místo u Mgr. Martiny Ščučkové: email: scuckova@tmbrno.cz nebo tel.: 541 421 443  

Přečíst více

Přednáškový cyklus: Za vědou a technikou do TMB

11. 10. 2022 - 06. 12. 2022
Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně připravilo na podzimní sezónu přednáškový pro všechny zájemce: 8 témat a 8 odborníků z různých oborů vědy a techniky. Cyklus přednášek se uskuteční ve 4. patře (Velký přednáškový sál) Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole (tramvaj č. 12, zastávka Technické muzeum), každé úterý 17.30 od 11. 10. do 6. 12. 2022). Vstup zdarma.   úterý 11. 10. 2022, 17.30 Morava pod křídly orla římských legií – archeologická pouť po stopách starověkých Římanů na našem území Mgr. Balász Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) Naše území se trvalou součástí Římské říše nikdy nestalo. Zdá se však, že v určitém okamžiku k tomu nechybělo mnoho. V letech 172 až 180 legie císaře Marka Aurelia zde úspěšně válčily proti místnímu germánskému kmeni Markomanů. Kusé písemné zprávy starověkých autorů již dlouho inspirovaly učence k různým spekulacím, teprve však archeologické výzkumy, jejichž počátky sahají do éry první republiky, postupně dotvářejí naše představy o rozsahu a intenzitě římské okupace jižní a střední Moravy. V rámci přednášky budou představeny hlavní etapy terénních výzkumů, jejich nejzajímavější nálezy, a také proměny a aktuální stav našich představ o této sice krátké, ale mimořádné historické epizodě.   úterý 18. 10. 2022, 17.30 Záhada coronia prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc. (Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně) V roce 1869 byla ve světle sluneční koróny nalezena spektrální čára záhadného prvku „coronia“. Vyřešení této záhady trvalo 70 let a přineslo novou záhadu nevyřešenou dodnes.   úterý 1. 11. 2022, 17.30 Mohou evropské sopky ohrozit Českou republiku? prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita) V Evropě jsou činné vulkány v Itálii, na ostrovech ve Středozemním moři a na Islandu. Mohou se produkty jejich erupcí dostat až na naše území? Hrozí další výbuch evropského supervulkánu Campi Flegrei? Také v prostoru České republiky, Slovenska nebo Německa známe sopky činné během čtvrtohor, tedy geologickém období, ve kterém žijeme. Jaké jsou dozvuky jejich činnosti a nehrozí, že budou opět aktivní?   úterý 8. 11. 2022, 17.30 Artemis: ze Země (znovu) na Měsíc aneb kdy a jak se člověk vrátí na Měsíc? Ing. Tomáš Přibyl (Technické muzeum v Brně) Premiérovým startem obří rakety SLS letos začíná návrat člověka na Měsíc. Jaký je „letový řád“ programu Artemis, jaká technika se pro něj připravuje, kdo se na něm podílí, kdy se dočkáme dalšího „malého kroku pro člověka“? Tisíce otázek, tisíce odpovědí.   úterý 15. 11. 2022, 17.30 Objevené podzemí Německého domu Ing. Aleš Svoboda (R-atelier s. r. o., Brno) Moravské náměstí v Brně vydalo další svědectví o své historii. Průzkum podzemí prováděný v říjnu a listopadu roku 2020 před plánovanou úpravou náměstí odhalil pozůstatky někdejšího Německého domu zničeného na konci druhé světové války. Nikdo netušil, že při jeho demolici v roce 1945 zůstala část suterénu pod sutinami téměř nedotčena. Tématem přednášky bude historie Německého domu a okolnosti nálezu jeho suterénu.   úterý 22. 11. 2022, 17.30 Měsíc plný otazníků Mgr. Pavel Gabzdyl (Hvězdárna a planetárium Brno) O Měsíci ještě zdaleka nevíme vše. Jeho výzkum v posledních letech ukázal, že náš kosmický soused je mnohem komplikovanějším tělesem, než jsme si doposud mysleli. V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, o dosud nevysvětlených jevech, a také o jeho vlivu na život na Zemi.   úterý 29. 11. 2022, 17.30 Světelné znečištění a elektromobilita – jak to souvisí? doc. Ing. Petr Baxant (VUT v Brně), Ph.D. Kolik energie potřebujeme na svícení? Jak úsporné jsou dnešní světelné zdroje a svítidla? A jak nadužíváme světlo v nočním prostředí? Existuje řešení, jak nechat lidem jejich pocit bezpečí a zároveň dopřát jiným odpočinek v tmavé noci? V čem by mohly přispět elektromobily? Je to slepá cesta a nebo naděje na symbiotickou technologii? V rámci přednášky uslyšíte netradiční pohled na ochranu životního prostředí technika i zahradníka v jedné osobě.   úterý 6. 12. 2022, 17.30 Péče o zlaté poklady v muzejních sbírkách akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D. (zlatník, sochař, restaurátor); Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně) Přednáška představí práci konzervátorů a restaurátorů předmětů vytvořených z kovů a jejich slitin, zajímavosti a nové trendy v jejich práci i poznatky z aktuálního výzkumného projektu Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace „Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění“. Prezentovány budou výsledky z nedávných experimentálních rekonstrukcí různých historických postupů zhotovování zlatnických děl, mincí a dalších artefaktů, významná zlatnická díla samotná i problematika péče o ně.      

Přečíst více

Za volantem bez bázně a chikany – Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951

25. 10. 2022 - 26. 02. 2023
Technické muzeum v Brně

Výstava v Technickém muzeu v Brně, přístupná od 25. října 2022 do 26. února 2023, představí návštěvníkům fenomén autoklubů v českých zemích v letech 1904–1951 a jejich rozmanitou činnost, to vše s ohledem na jejich význam a roli ve vývoji motorismu. V první části výstavy „Za volantem bez bázně a chikany – Fenomén autoklubů v českých zemích 1904–1951“ se návštěvníci seznámí s obecnou činností klubů, jejich historií a vývojem; druhá část výstavy se věnuje závodům a soutěžím pořádaným kluby za účelem větší popularizace motorismu. Nejstarší české autokluby byly založeny v roce 1904 v Praze, o dva roky později vznikl nejstarší klub na Moravě se sídlem v Brně (Mährisch-Schlesischer Automobil-Club). Postupně vznikaly další a další. Název výstavy „Za volantem Bez bázně a chikany“ byl zvolen záměrně: je to reminiscence na text uveřejněný v roce 1913 v prvním čísle časopisu Auto vydaném Český klubem automobilistů. Zakladatel klubu Karel Rosenberg v něm vzpomíná na důvody vedoucí ke vzniku klubu. Mezi jinými především na nevraživost veřejnosti vůči motoristům a jejich častou šikanu („chikanu“) ze strany státních orgánů. Motoristé se snažili sdružit dohromady, aby mohli lépe vyjednávat. Název výstavy se tak snaží přiblížit dobovou situaci ohledně nazírání na automobilismus jako takový. Součástí výstavy jsou artefakty prezentující činnost klubů. Zájemci uvidí především nádherné smaltované znaky – emblémy klubů, a to v počtu, v jakém dosud nikdy nebyly představeny. Znaky se připevňovaly na vozy, na chladiče vozů, používaly se jako odznaky do klopy, na vlaječky apod. Pozornost návštěvníků upoutají jistě také trofeje ze závodů či plakety vydávané autokluby k různým akcím, soutěžím nebo hvězdicovým jízdám a také dochované fotografie, mapy, časopisy a další předměty z činnosti klubů. Fanoušci historie automobilového sportu mohou obdivovat v Technickém muzeu v Brně závodní vozy moravských značek z období první republiky. Na jednom místě uvidí nejvíce závodních vozů z brněnské Zbrojovky, tzv. „Zetek“. Výstava představí také vůz Tatra typ T, jež byl úspěšný v roce 1921 v závodě Ecce Homo. Vozy, které startovaly na Masarykově okruhu v Brně, reprezentují Z 14 chassis, Z 18 Sport a Wikov 7/28 Sport. Z cestovních seriově vyráběných vozů nadchnou návštěvníky automobily Z 9 a Z 4-III série. Na ně navázal továrně upravený vůz určený pro závod 1000 mil československých, který výstava rovněž prezentuje. Vystavené automobily doplňují poutavé dobové záběry z motoristických soutěží. Výstava pamatuje i na dětské návštěvníky. Připravili jsme pro ně animovaný film o historii motorismu v Brně, interaktivní skládačku – poskládej si svůj automobil, a modely dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Každý si může navíc otestovat svou zručnost při odmontování kola z vozu.   Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Brna a pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.