Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Na vandr do mlýna

Technické muzeum v Brně

15. 04. 2023

Putování se Šroubkem a Matičkou – tentokrát na Vodní mlýn do Slupi

Vydejte se s námi na vandr do slupského mlýna. Dozvíte se, jak mlýn fungoval a jaké profese se zde uplatnily.
V sobotu 15. dubna od 10.00 do 17.00 hodin se zde uskuteční akce pro rodiny s dětmi s názvem Na vandr do mlýna.

Mladý učedník se stal nejprve práškem, který měl za úkol ometat mlýnici od moučného prachu a být k ruce paní mlynářce, to znamená vykonávat různé pomocné domácí a hospodářské práce.

Pak se mohl stát mládkem. Mládek měl na starosti vše, co se týkalo mletí, včetně nošení pytlů s obilím a moukou.

Po zapracování a nabytí zkušeností se mohl stát stárkem. Ten měl na starosti komunikaci se zákazníky a účetnictví.

Nejvýše stál pan mlynář. Říkalo se mu také pan otec. Mlynář musel rozumět všemu kolem mlýna, uměl posoudit kvalitu zrna i mouky, dělal si také drobné opravy.

Pokud bylo ve mlýně potřeba opravit něco většího, popř. vyrobit nové kolo, byl povolán specializovaný řemeslník, který se jmenoval sekerník. Ve mlýně se také občas zastavil krajánek. Chodil od mlýna k mlýnu, vypomáhal a také přinášel čerstvé zprávy z okolí. Na šalandě s ním vždy bývalo veselo.

A co čeká na vandru vás?

Děti nastoupí ve mlýně „do služby“. V roli práška budou ometat mlýnici a pomáhat paní mlynářce při vaření a velkém prádle, pak se stanou mládkem. Vyzkouší si mlít na ručním mlýnku a vozit pytle. V mlynářské kanceláři pak budou vypomáhat stárkovi s účetnictvím. No a jako pan mlynář budou poznávat jednotlivé druhy obilí a mouky. Příslovím, pohádkám a podobným aktivitám se budou věnovat na šalandě (místnost pro mlynářskou chasu) s krajánkem.

Na závěr v naší sekernické dílničce budou pracovat se dřevem a svůj výtvor si odnesou domů na památku. Všechny úspěchy budou zaznamenávat do své vandrovní knížky.

Těšíme se na vás ve Vodním mlýně ve Slupi.

 

Pro porovnání mlýnů vás zveme hned za 14 dní, tj. 29. 4. 2023, na Větrný mlýn do Kuželova. Uvidíte, že se mlynářská technologie příliš neliší. Na děti tam budou čekat řemesla v pohádkovém hávu.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.