Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Technika a umění

Technické muzeum v Brně

Mechanické hrací strojky měly za úkol přehrávat hudební motivy, produkovat populární melodie na veřejnosti i v soukromí. Takový přenos hudby byl běžný až do 30. let 20. století. V expozici těchto strojků se uskuteční "live" koncert.

Ten nabídne hudbu  od 17. století do začátku poloviny 20. století. Pergolesiho árie ze Stabat Mater, Alleluia W. A. Mozarta, Pucciniho árie, písně A. Dvořáka či B. Martinů a další doprovodí pianola, klavír, který vedle možnosti mechanického záznamu hudby je používaný i jako hudební nástroj. Začátek koncertu je v 17.00.

Mezi jinými zazní:

Skladba Mein gläubiges Herze (překl. Mé vírou planoucí srdce) J. S. Bacha je součástí kantáty Also hat Gott die Welt geliebt (překl. Tak Bůh miloval svět). Ta bývá označována také jako tzv. Letniční kantáta (Letnice - křesťanský svátek Seslání Ducha svatého) a svým optimistickým vyzněním vyjadřuje radost z víry a oslavuje Boha.

Skladba Schafe können sicher weiden (překl. Ovce se mohou pokojně pást) J. S. Bacha pro soprán, flétnové duo a continuo je sice součástí světské tzv. Lovecké kantáty, nicméně se s velkým úspěchem ustálila na programu duchovních koncertů díky svému textu připomínající podobenství o ovcích a dobrém Pastýři z Janova evangelia (Já jsem dobrý Pastýř, znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14).

Mozartovo Alleluia z moteta Exultate, jubilate (překl. Jásejte, radujte se) pochází z roku 1773. Tato interpretačně náročná skladba pro vysoký koloraturní soprán představuje jásavou oslavu křesťanských Velikonoc, tedy radost ze vzkříšení Ježíše Krista.

Na koncertě vystoupí sólistky:

Tereza Frgalová - zpěv

Hana Kuželová - zpěv

Valerie Chomaničová - viola

Klavírní doprovod - Helena Fialová

Podrobnější informace zde.

 

Změna programu vyhrazena


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.