Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Program září 2018

Vodní tvrz Jeseník (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.)

20. 08. 2018 - 01. 10. 2018

 

18. července 2018 – 7. října 2018……………………..………….......Hlavní výstavní sál

OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM aneb HISTORIE A SOUČASNOST PASTEVECTVÍ V JESENÍKÁCH

Barvitou květenu nejvyšších pater Jeseníků spásá od roku 2012 několik kusů skotu
a ovcí. Málokterý návštěvník hor tuší, že cinkání zvonců se v těchto oblastech ozývalo nejméně od 16. století až do sklonku druhé světové války. Vysokohorské louky dodnes ukrývají kamenné zbytky původních stájí a příbytků pastevců – vždyť i proslulé chaty Švýcárna a Ovčárna sloužily původně jako salaše nabízející poutníkům výborné sýry a mléko. Výstava, jež je provoněná senem a atmosférou starých časů, je zároveň zaměřena na historii pastevectví obecně, život pastýřů v minulosti nebo se věnuje jejich pozici v magických jesenických pověstech.

Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 40 / 20 Kč

 

27. června 2018 – 30. září 2018……………………..….…………......................Galerie

POST BELLUM 1866

Výstava Post Bellum 1866 byla připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Náchodě a věnuje se významu prusko-rakouské války pro budoucí uspořádání moci ve střední Evropě a nasazení nových vynálezů, které významně ovlivnily výsledek války. Na výstavě se dozvíte, jakou roli mělo v konfliktu Jesenicko a jak vypadala výzbroj vojáků na obou stranách. Můžete zhlédnout i významné archeologické nálezy z Národního muzea.

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 40 / 20 Kč

 

 

XVIII. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO SETKÁNÍ – JESENÍKY A OCHRANA PŘÍRODY…………………………..….27. 9. – 28. 9. 2018
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve odbornou i laickou veřejnost na zářijové XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku, jehož součástí bude opět odborné sympozium v Lázních Jeseník, tentokrát na téma ochrany krajiny a přírody v Jeseníkách. Sympozium začne 27. září v 9.00 hod. v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, konec se očekává kolem 14.00 hod. V 15.00 hod. následuje komentovaná prohlídka výstavy o dějinách pastevectví na jesenických holích s názvem Ovce a krávy pod Pradědem. Druhý den je na programu pietní akt k připomenutí řádových sester internovaných v době vlády komunistické strany v obci Bílá Voda (od 9.30 hod. mše v kostele Navštívení Panny Marie, od 10.30 hod. na hřbitově v Bílé Vodě požehnání a připomenutí památky řádových sester). Od 17.00 hod. se na nádvoří Vodní tvrze Jeseník uskuteční tradiční slavnostní koncert, v rámci něhož vystoupí Smyčcový orchestr Jeseník. Muzeum spolupořádá akci se Státním okresním archivem Jeseník, Společností Vincenze Priessnitze a Národním institutem pro další vzdělávání. Záštitu nad setkáním poskytla místostarostka města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťanová.

 

 

PŘEDNÁŠKA

STŘÍBRNÁ HORA - PEVNOST……………………………….…………….27. 9. 2018

Pojďme navštívit nejvýše položenou vojenskou pevnost, která se nachází v blízkosti našich hranic. Odolala nejen Napoleonovi, ale i nepřízni času. S archeologem VMJ Bc. Milanem Rychlým si budeme povídat o historii této fortifikace, která dnes znovu povstává z popela. Přednáška o tomto impozantním a tajemném místě bude doplněna historickými současnými fotografiemi. Tímto večerem bude zahájeno pásmo přednášek o vojenských pevnostech v pohraničí.

Přednášku povede Mgr. Milan Rychlý, archeolog VMJ.

Min. počet posluchačů 4. Vstup 20 Kč / osoba.

Přednáška se bude konat 27. 9. 2018 od 18.00 hod. v kavárně Vinckovo kafe,

Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních. Doporučené autobusové spojení z Jeseníku aut. nádraží je v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět ve 19.27 nebo 20.45 hod.

 

EXKURZE

ŽULOVÁ - ZAJATECKÝ TÁBOR A NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY……......1. 9. 2018
Malá procházka povede nejen k jedinému vodopádu Rychlebských hor, ale i za připomínkou nedávné tragédie tohoto kraje. Trasa Žulová – Nýznerov – zajatecký tábor – vodopády a zpět. Nástup Jeseník, autobusové nádraží v 7.35 hod. ze 6. stanoviště, příjezd do Žulové na autobusové stanoviště (zde bude čekat průvodce VMJ). Návrat plánován spojem ve 12.50 hod. Trasa je nenáročná, cca 10 km. Minimální počet účastníků pro konání exkurzí jsou 4 osoby.

Exkurzi povede Mgr. Milan Rychlý, archeolog VMJ. Cena exkurze je 30 Kč.

 

 

PŘES HRANICE DO POLSKÝCH GŁUCHOŁAZ………………….……......22. 9. 2018
Nejeden z vás jistě projížděl vlakem skrze polské Głuchołazy, avšak komu se podařilo město navštívit a blíže poznat? Přijměte pozvání na exkurzi, která přiblíží historii, památky i přírodní krásy města založeného již před rokem 1249. Na náměstí středověké dispozice zavítáme do kostela sv. Vavřince z druhé poloviny 13. století či pozůstatků opevnění v podobě Věže horní brány. Navštívíme rovněž lázně založené v duchu priessnitzova učení, zbytky štol k těžbě zlata a na závěr projdeme přírodním parkem „Gór Opawskich“ zpět ku hranici. Minimální počet účastníků pro konání exkurzí jsou 4 osoby

Odjezd v 9.30 hodin z vlakového nádraží v Jeseníku (směr Krnov).

Exkurzi povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ. Cena exkurze je 30 Kč..    

 

EHD – EUROPEAN HERITAGE DAYS…………………………..…15. 9. – 16. 9. 2018

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., nabídne volné vstupy k expozicím a výstavám, a to s komentovanými prohlídkami.

 

 

 

STÁLÉ EXPOZICE

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Vstupné: 60 / 30 Kč.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ

Vstupné: 70 / 35 Kč.

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Vstupné: 40 / 20 Kč.

HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Vstupné: 40 / 20 Kč.

     SPIRÁLA ČASU ZEMĚ                  

Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Návštěvníky provede expozicí hlas známého herce Arnošta Goldflama.

Expozice se otevírá vždy 15 minut po celé hodině. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12.

Vstupné 60 / 30 Kč.

 

 

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ            
                                                                                                 

Expozice, v níž jsou poprvé veřejnosti prezentovány dokumenty ze 17. století uložené ve wrocławských archivech. Představuje informace o procesech s údajnými čarodějnicemi na Jesenicku v kauzálních souvislostech.

Vstupenky nutno rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na čísle (+420) 725 073 539. Expozice se otevírá vždy v každou celou hodinu. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12.
Není doporučeno dětem
do 13 let.

Vstupné 70 / 35 Kč.     

 

 

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo původní centrální dioráma upraveno tak, že vznikly dvě hlavní vitríny, místo původní jedné. V první jsou umístěny dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše představeni ve svém přirozeném prostředí.

Vstupné 40 / 20 Kč.

 

 

Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních, č. p. 175

VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Otevírací doba: září – 17. listopadu 2018, úterý až sobota 14.00–17.00 hod.

Vstupné: 40 / 20 Kč.

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe“

Otevřeno: každý den

Každou středu od 19.00 hod. přednášky PhDr. A. Perutkové na téma prevence zdraví.

 

Vodní tvrz v Jeseníku

Otevírací doba

1. 9. – 31. 12. 2018 úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

 

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.