Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Patrik Hábl - S/M/L/XL

Galerie Václava Chada (Zlínský zámek)

10. 10. 2019 - 06. 12. 2019

Patr Hábl (*1975) je současný český malíř, solitér své generace, který pracuje na pomezí malby a grafiky. Nedrží se pouze vymezené plochy, ale jak název výstavy S/M/L/XL napovídá, zabývá se různými formáty obrazů a jejich prostorovým umístěním.

Autor výstavy si klade otázky, zda obrazy potřebují mít své měřítko, poměr i správnou velikost. Proč jsou některéobrazy malé a jiné velké, zda může být malý obraz proveden následně ve velkém měřítku, nebo naopak. Existuje přímý vliv měřítka, obsahu a formy na diváka? Výstava je zároveň jakousi redefinicí malby, kdy je rám stahován plátnem a jinde je nahrazen cetrisovou deskou, oknem nebo samotným prostorem. Na výstavě se objevuje nejmenší obraz Poutnice, který vznikl před 20-ti lety. Ten samý motiv je pak zasazen i do většího měřítka.
 
Dlouhodobě Patrika Hábla zajímá spojení obrazu a prostoru. To, co divák prožívá okem a ve své hlavě před obrazem. Člověkem prostupuje obraz vytvořený v prostoru, prostor je rekonstruován obrazem a obraz je rekonstruován malbou. Osvobození média s „univerzálním přesahem“ se stalo vysvobozením a vykročením ať už „z obrazu“ nebo právě „do obrazu“.
 
Patrik Hábl vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervence „postních obrazů“ v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii v Praze. Rád narušuje zaběhnuté postupy a nedělá mu problém vstoupit do architektury či veřejného prostoru, v níž zvládá velká měřítka, což prokázal v posledních realizacích. Háblovy prostorové realizace v architektuře se nedávno staly součástí Paláce Drn a rekonstruovaného Paláce Špork (2017–2018), navržené oceněným architektem Stanislavem Fialou. Jeho další umělecké vstupy do architektury lze nalézt v projektech Park Palmovka (Fišer+Aulík architekti, 2018), kde vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád nebo ve Vinařství Lahofer ve Znojmě (Chybík+Kryštof Architekti, 2019), kde malby s názvem
Vrstvy pokrývají celé klenby.
 
Patrik Hábl má za sebou více než 50 samostatných výstav po celém světě, např. v Miláně v galerii Spazio Ostrakon, v Kjótu v Galerii Gimlet Saas, v Grazu v QL Gallery nebo v letošním roce v Mnichově v Gallery Kalt. Jeho práce byla také zařazena do čtvrtého a šestého Pekingského mezinárodního uměleckého bienále. Vystupoval na skupinových výstavách v Paříži, New Yorku, Istanbulu a Curychu. V současné době žije v Praze a působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je členem sdružení Umělecká beseda a Hollar.
 
Kurátorka výstavy: Miroslava Ptáčková
 
Otvírací doba: út - pá od 10-17 hod.
Jednotné vstupné: 50 Kč
 

 

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.