Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová - Otisk anděla

Galerie Václava Chada (Zlínský zámek)

01. 03. 2018 - 20. 05. 2018

Výstava legendy českého sklářského umění Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

Vernisáž výstavy: 1. 3. 2018 v 17 hod.
Komentovaná prohlídka: 22. 3. 2018 v 17 hod.

 

Společná historie autorské dvojice se začala psát počátkem padesátých let v Železném Brodě. Jaroslava Brychtová vystudovala sochařství na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Jana Laudy, avšak zůstala věrna rodinné tradici a věnovala se sklářské a sochařské tvorbě. Stanislav Libenský studoval Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru skla u profesora Jaroslava Holečka (1939-44) a poté u profesora Josefa Kaplického (1949-50). Jejich studijní zaměření určilo i způsob jejich budoucí spolupráce, kdy Libenský nakreslil návrh a Jaroslava Brychtová jeho představu budoucího objektu vymodelovala a také dohlížela na jeho technologické provedení.

            Libenský s Brychtovou na sklo nazírali jako na bytostně svéprávný a jiným výtvarným prostředkům rovnocenný fenomén. Během své bohaté tvůrčí kariéry se kromě sochy a objektu věnovali i navrhování užitkových předmětů. V jejich stěžejní sochařské práci můžeme pozorovat dvě hlavní linie. Na straně jedné jsou to proslulé plastiky z taveného skla, na straně druhé jsou to monumentální vstupy do prostoru konkrétní architektury. Zdokonalili metodu technologií tavení a technik opracování skleněné hmoty. Znali dokonale jeho vlastnosti, kresebnost a hmotnost, barevné možnosti, transparentnost a reflexe skla na světlo. Bohatě zastoupeny jsou jejich jedinečné vstupy do architektury - jmenujme barevné vitráže pro Svatováclavskou kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě, či kompozici pro foyer Muzea skla v Corningu (USA).

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.