Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zdena Fibichová - Mezi křehkostí a monumentalitou

Galerie Václava Chada (Zlínský zámek)

23. 05. 2019 - 08. 09. 2019

Zdena Fibichová patřila mezi významné umělkyně silné sochařské generace, jejichž tvorba spadá do období mezi 60. a 90. lety min. stol. Na výstavě bude představen kurátorský výběr nejen sochařských, ale také kresebných prací.

Zdena Fibichová (1933–1991)
Mezi křehkostí a monumentalitou

Doba konání: 23. 5. – 4. 9. 2019
Místo konání: Galerie Václava Chada, Zlín
Kurátorky: Kateřina Ottmarová, Silvie Stanická

Zdena Fibichová (1933–1991) byla jednou z umělkyň, které se ve druhé polovině minulého století výrazně prosadily na tehdejší kulturní scéně. Výstava představí výběr z tvorby této autorky, jejíž sochařské dílo osciluje mezi křehkostí a monumentalitou. Vedle sochařských prací budou na výstavě prezentovány také její svébytné kresby ze soukromé sbírky.

Lidské tělo se stalo primárním tématem rané sochařské tvorby Zdeny Fibichové, skrze jehož následné stylizování dospěla k jednoduchému, přírodou inspirovanému tvaru. Organické tvarosloví a silné spojení s přírodou je patrné v celé řadě jejich sochařských děl. Mimo tyto sochy tvořila Fibichová také monumentální, čistě provedené objekty a reliéfy vyznačující se racionalitou a vypočítanými zásahy do hmoty i tvaru masivního materiálu. Vedle sochařské tvorby pracovala Fibichová také s tušovou kresbou. Ty jsou spíše než přípravnými pracemi svébytnými díly, které se svou formou blíží gestické malbě.

Vernisáž: 23. 5. 2019 v 17:00
Komentované prohlídky: 26. 5. 2019 v 16:00, 11.7. 2019 v 17:00

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.