Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Nová publikace Muzea Novojičínska „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“

Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

Muzeum Novojičínska na přelomu roku 2019 a 2020 vydalo novou publikaci Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého.

Určena je nejen pro pracovníky muzeí a odborných institucí zabývajících se lidovou kulturou ale pro okruh zájemců z řad široké veřejnosti.  Autory textů jsou PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a Mgr. Monika Chromečková, autorkou fotografií Petra Vidomusová. Rozsah knihy v pevné knižní vazbě formátu B5 je 186 stran a obsahuje 125 barevných fotografií Autory textů jsou PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a Mgr. Monika Chromečková, autorkou fotografií Petra Vidomusová. Rozsah knihy v pevné knižní vazbě formátu B5 je 186 stran a obsahuje 125 barevných fotografií.

Kniha Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého vychází především z muzejních zkušeností s problematikou prezentace sbírkových předmětů. Výstavy historických betlémů pocházejících z konce 18. a z počátku 19. století jsou velmi oblíbené a nadmíru hojně vyhledávané, avšak návštěvnická veřejnost není v podstatě schopna u těchto betlémů vnímat bohatou symboliku a děje, jimiž disponují. Do mentality a zvláště do duševního obzoru lidových vrstev 18. a počátku 19. století je v dnešní době velmi obtížné proniknout a alespoň částečně je poznat. Člověk 21. století je v myšlení a chápání velmi vzdálen mentalitě a myšlenkovým postupům člověka 18. století. Určitou možnost pochopení jednotlivých betlémových scén a složitých dějových vrstev a rovněž částečné poznání toho, co lidé mohli tehdy vědět, vnímat a snad také prožívat, nám nabízí barokní náboženské texty primárně určené ne pro intelektuální elity, ale právě pro lidové vrstvy obyvatelstva. Takové texty v sobě obsahuje barokní kniha německého kapucína Martina z Kochemu v českém překladu Edelberta Nymburského Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny…, která při porovnávání s betlémovými scénami představuje informačně velmi zajímavý materiál. Díky až polopatickému výkladu jednotlivých scén spojených s narozením Ježíše Krista je tak možné pochopit mnohé z obsažného, v barokní době silně ukotveného sdělení betlémů z 18. a také 19. století.

Konkrétně srovnání betlémových scén a barokního textu se věnuje tato publikace. Jako modelový příklad pro pochopení mnoha kulturních i sociálních aspektů vycházejících z barokní kultury byly vybrány betlémy z archaické betlemářské oblasti Příborska s ohledem na prostor širšího Novojičínska. Hlavním cílem celé publikace bylo zprostředkovat původní sdělení betlémů a podívat se podrobněji na to, jaké poselství a emoční potenciál v sobě prvotně obsahovaly. Proto zde velmi zásadní úlohu hrají fotografie jednotlivých scén, které jsou pojaté tak, aby vyjádřily daný obsah v kontextu s vybranými úryvky z barokní knihy Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše…

Kniha byla podpořena z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR v programu na podporu tradiční lidové kultury.

 

Knihu je možné zakoupit na pokladnách Muzea Novojičínska, příspěvková organizace v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a v Muzeu v Příboře (cena 160,-) nebo si ji můžete objednat na adrese dana.indrakova@muzeumnj.cz


https://www.muzeumnj.cz/muzeum-a-pametni-sin-sigmunda-freuda-v-pribore/aktualni-akce-5/nova-publikace-muzea-novojicinska.html


Vyhledat muzeum


Aktuality

TMA JAK V PYTLI

04. 06. 2024 - 31. 03. 2025
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

O tom, jak se kdysi svítilo… Výstava věnovaná historickým formám svícení a rozdělávání ohně je postavena na muzejních sbírkových předmětech a experimentech Centra tradičních technologií Příbor. Velké množství světla, které nás dnes ve dne v noci obklopuje, nebylo v minulosti vůbec samozřejmostí a světlo a tma představovaly pro naše předky mnohem větší kontrast.  

Přečíst více

DEN S OŽIVLOU HISTORIÍ I.

29. 06. 2024
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

První ročník akce zaměřené na prezentaci fenoménu „oživlé historie“. Coby hlavní hosté vystoupí lovecká družina Jagāri, která ztvárňuje život a boj v 9.–10. století napříč Evropou. První ročník akce zaměřené na prezentaci fenoménu „oživlé historie“. Coby hlavní hosté vystoupí lovecká družina Jagāri, která ztvárňuje život a boj v 9.–10. století napříč Evropou. Vnitřní prostory Centra tradičních technologií Příbor sobota 29. června 2024; 9:00–16:00  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.