Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Nová publikace Muzea Novojičínska

Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

Kniha "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!" Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století

Kniha Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století je výstupem z projektu zaměřeného na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Cílem této publikace, je veřejnosti představit především v širších souvislostech artefakty, jež lze vnímat jako určité produkty soudobé lidové kultury – tedy neoficiální každodenní kultury širokých vrstev obyvatelstva, předávané neformálně pomocí nápodoby a zvykové tradice.  Jak název napovídá, tyto předměty vznikaly ve významném automobilovém podniku Tatra, a to na jeho jednotlivých pracovištích v Kopřivnici a Příboře. Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou na pobočce Muzea Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře (8. listopad 2017 až 2. červen 2018). Artefakty, které byly prezentované na výstavě, a také se jim věnuje tato publikace, jejich výrobci zhotovovali v automobilce mnohdy nelegálně a pololegálně, ale existovaly i alternativy umožňující tovární vybavení použít pro osobní potřeby oficiální cestou.

Kniha vedle získaných poznatků a informací představuje i jinou perspektivu uchopení předmětů a to prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Petra Vidomusová ve svých fotografiích nabízí pohled na předměty z různých úhlů a mnohdy také ze značné blízkosti, kdy umožňuje vidět to, co běžně oko pozorovatele nezachytí a poskytuje tak alternativu nového poznání. 

Hlavním posláním předkládaného textu i fotografií je snaha upozornit na jeden z aspektů kultury každodenního života a zejména na neutuchající tvořivou lidskou práci. A také na to, že i ve druhé polovině 20. století zůstalo ukotveno v naší středoevropské kultuře mnoho funkčních tradičních principů vycházejících z komplexního zužitkování možností obsažených v bezprostředním okolí.

Nejen tradiční lidová kultura může být bohatým inspiračním zdrojem pro současnou společnost, ale také i přístup průmyslových kutilů a výrobců kombinujících rukodělné a strojové technologie spolu s jejich uměním poradit si rozmanitým materiálem a přetvořit ho k praktickým i ozdobným účelům má velký kulturní potenciál.  A tak by kniha Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! chtěla přispět k poznání fenoménu vzniku  výrobků zhotovovaných mimo oficiální produkci v průmyslovém podniku a také k poznání osobitého světa jejich tvůrců, kteří stále tvoří naši současnou společnost.

Autorem textů je PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a autorkou fotografií Petra Vidomusová.

Kniha byla podpořena z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR v programu na podporu tradiční lidové kultury.

Citace: MICHALIČKA, Václav. VIDOMUSOVÁ, Petra. Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! Vydání první. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2018. 157 s. ISBN 978-80-87359-30-3

Knihu je možné zakoupit na pokladnách Muzea Novojičínska, příspěvková organizace v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a v Muzeu a pamětní síni S. Freuda v Příboře nebo si ji můžete objednat na adrese dana.indrakova@muzeumnj.cz


Vyhledat muzeum


Aktuality

TMA JAK V PYTLI

04. 06. 2024 - 31. 03. 2025
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

O tom, jak se kdysi svítilo… Výstava věnovaná historickým formám svícení a rozdělávání ohně je postavena na muzejních sbírkových předmětech a experimentech Centra tradičních technologií Příbor. Velké množství světla, které nás dnes ve dne v noci obklopuje, nebylo v minulosti vůbec samozřejmostí a světlo a tma představovaly pro naše předky mnohem větší kontrast.  

Přečíst více

DEN S OŽIVLOU HISTORIÍ I.

29. 06. 2024
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

První ročník akce zaměřené na prezentaci fenoménu „oživlé historie“. Coby hlavní hosté vystoupí lovecká družina Jagāri, která ztvárňuje život a boj v 9.–10. století napříč Evropou. První ročník akce zaměřené na prezentaci fenoménu „oživlé historie“. Coby hlavní hosté vystoupí lovecká družina Jagāri, která ztvárňuje život a boj v 9.–10. století napříč Evropou. Vnitřní prostory Centra tradičních technologií Příbor sobota 29. června 2024; 9:00–16:00  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.