Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Hory a jiné bytosti

Galerie Josefa Lieslera

07. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Igor Hlavinka zahajuje výstavní program nového roku 2016 v Galerii Josefa Lieslera výstavou s názvem Hory a jiné bytosti. Autor vybral pro výstavu malby, fotografie a navíc i keramické plastiky, které doplňují závěsná díla.

„V roce 2009 jsem začal malovat první obrazy cyklu Ostrovy v oblacích. Jde o monochromní malby na papíře. Snažil jsem se co nejjednoduššími prostředky, trochou barvy rozetřené po papíře a kompozicí několika málo prvků, evokovat můj zážitek z hor. Mohutnost a tíha hory a naproti tomu stálá změna světla v prostoru plném par a cárů mlhy. Odedávna je mi velkým potěšením snít nad malbami a poezií starých čínských a japonských mistrů štětce a tuše. Neméně však miluji romantické obrazy C. D. Friedricha nebo Fridricha Piepenhagena. Mnoho jsem pro sebe našel v knize fotografií horolezce a fotografa Jiřího Havla Ostrovy v oblacích. Nejsilnějším zdrojem inspirace je však mé vlastní putování po našich horách,“ říká o svém díle Igor Hlavinka.

Pokud vrchol hory znázorňuje probuzení, vše, co horu zahaluje, jsou strasti provázející člověka na jeho cestě k osvobození. Stejně tak může být mrak symbolem zatemnělé mysli, která není schopna dohlédnout vrcholek hory - pravou podstatu bytí. (Prázdné hory jsou plné větru a deště, 2002)                                                                                                                                                           

Igor Hlavinka (1959) je malíř a kreslíř. Vystudoval scénografii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a malbu na Akademii výtvarného umění v Praze. Ve své tvorbě se postupně zabýval krajinomalbou, kresbami a figurální malbou na téma holokaustu a nefigurální malbou. V 90. letech byl účastníkem sympozií nadace Hermit v klášteře Plasy, kde vytvářel hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 též inicioval a spoluorganizoval mezinárodní umělecké sympozium "O počátku". Několik let se zabýval restaurováním nástěnných maleb, navrhováním i realizací zahrad. Od roku 2003 modeluje z keramické hlíny imaginární hlavy a od roku 2007 se věnuje kresbě a malbě horské krajiny v cyklu Ostrovy v oblacích. Zúčastnil se mnoha společných i samostatných výstav, momentálně žije v Praze. Od roku 1996 je členem  S. V. U. Mánes. 

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.